Normative helpt financiële instellingen bij overgang naar Net Zero-economie

Normative lanceert Carbon Legislation Tracker

De nieuwste product update van Normative’s carbon accounting engine stelt financiële instellingen in staat te voldoen aan de regelgeving en hun toezeggingen op het gebied van 'netto-nul' om te zetten in pragmatische, wetenschappelijk onderbouwde plannen. 

 

“De gefinancierde uitstoot is goed voor 98% van onze totale CO2-voetafdruk. We moeten deze uitstoot beter in kaart krijgen om te voldoen aan de wetgeving voor CO2-rapportage. Maar ook om inzicht te krijgen in de potentiële risico's binnen onze portefeuille en om onze klimaatdoelstellingen te halen”, aldus Zoë VanderWolk, Investor Relations & Sustainability Manager bij ETF Partners, een toonaangevend Europees durfkapitaalfonds.

 

Van alle sectoren hebben financiële instellingen zoals banken, durfkapitaalfondsen en private equity-fondsen te maken met de strengste eisen op het gebied van CO2-rapportage. Volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) zijn alle financiële partijen In de EU verplicht om hun duurzaamheidsimpact te rapporteren, met inbegrip van scope 3-emissies. 

 

Normative levert 's werelds meest nauwkeurige berekeningen van CO2-uitstoot in de scopes 1, 2 en 3 voor bedrijven. Voor de berekening van scope 3-emissies wordt data automatisch verzameld en verwerkt. Deze data wordt vervolgens omgezet in gedetailleerde inzichten via het dashboard van het platform.

 

Dankzij deze uitgebreide CO2-berekeningen kunnen financiële instellingen voldoen aan de rapportagevereisten en hun uitstoot rapporteren in overeenstemming met frameworks zoals het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Bovendien kunnen financiële instellingen dankzij de nauwkeurige berekeningen onmiddellijke en verifieerbare CO2-reducties in hun hele portefeuille realiseren. 

 

Normative's nieuwste productupdate automatiseert de berekening van scope 3 categorie 15, ook wel bekend als "gefinancierde uitstoot", nog verder. Onder categorie 15 vallen investeringen en financiële diensten, zoals bepaald door het Greenhouse Gas Protocol - de standaard voor de berekening van de CO2-voetafdruk van bedrijven. Dit zijn ook activiteiten die onder het PCAF vallen, zoals beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties, zakelijke leningen en niet-beursgenoteerde aandelen, en het financieren van projecten. Categorie 15 is vooral relevant voor financiële instellingen, waarvan de gefinancierde uitstoot volgens het CDP 700 keer hoger is dan de zelf veroorzaakte uitstoot.

 

“Normative's geautomatiseerde berekeningen bespaarden ons ontelbare uren aan handmatig werk tijdens het meten van onze scope 3-voetafdruk. De nauwkeurige en gedetailleerde data zorgde ervoor dat we de nodige informatie hadden om onze emissiereductie effectief te plannen en uit te voeren”, vervolgt Zoë VanderWolk.

 

De complexe aard van financiële waardeketens, die emissies omvatten van veel "downstream"-bronnen, zoals aandelen en schulden, maakt de rapportage lastig. Om te voldoen aan de eisen voor CO2-rapportage hebben financiële instellingen tools nodig die de CO2-uitstoot van hun investeringen en andere financiële activiteiten volledig en efficiënt kunnen berekenen.

 

“Bij Normative helpen we onze klanten met wetenschappelijk onderbouwde en nauwkeurige CO2-berekeningen, zodat ze emissiereducties kunnen doorvoeren die er echt toe doen. Onze nieuwste product update is essentieel voor financiële instellingen om te kunnen voldoen aan de wetgeving en om controle te krijgen over de uitstoot van hun waardeketen”, zegt Kristian Rönn, CEO en medeoprichter van Normative.

 

De carbon accounting engine van Normative stelt bedrijven in staat om hun emissies volledig te berekenen. De engine gebruikt meer dan 30 miljoen datapunten om bedrijfsactiviteiten en financiële uitgaven te vertalen in een uitgebreide berekening van de CO2-voetafdruk. De geautomatiseerde engine is vooral waardevol voor financiële instellingen, waarvan de complexe waardeketens moeilijk handmatig te analyseren zijn. 


Lees hier meer over de manier waarop Normative bedrijven helpt hun gefinancierde uitstoot te berekenen en over de methodologie achter de carbon accounting engine.

 

Lees ook
De nieuwe CO2e Emission Calculator van Worldfavor geeft bedrijven en investeerders een goed beeld van hun klimaatimpact

De nieuwe CO2e Emission Calculator van Worldfavor geeft bedrijven en investeerders een goed beeld van hun klimaatimpact

Worldfavor, het wereldwijde platform voor het raadplegen en delen van ESG-data, introduceert de CO2e Emission Calculator. Deze tool biedt bedrijven en investeerders essentiële data over de scope 3-emissies van hun leveranciers en portefeuillebedrijven. Zo geeft Worldfavor ze een compleet beeld van hun klimaatimpact om vervolgens slimme maatregelen te...

Johnson Controls introduceert OpenBlue Net Zero Advisor

Johnson Controls introduceert OpenBlue Net Zero Advisor

Johnson Controls, de wereldleider voor slimme, gezonde en duurzame gebouwen, kondigt OpenBlue Net Zero Advisor aan. Hiermee kunnen gebouwbeheerders eindelijk stoppen met ingewikkelde spreadsheets en een enkel digitaal dashboard gebruiken om de CO2-voetafdruk te beoordelen, doelen te stellen, en emissies te beheren en te tracken

Worldfavor onderzoek neemt stand van zaken rond SFDR-rapportage onder de loep

Worldfavor onderzoek neemt stand van zaken rond SFDR-rapportage onder de loep

Worldfavor, aanbieder van een digitaal platform dat bedrijven in staat stelt om duurzaamheidsinformatie te verzamelen en beheren en daarover verslag uit te brengen, presenteert vandaag de resultaten van de 2023-editie van zijn onderzoek “Ready or not…”.