ING over circulaire IT - Investeer in een groene toekomst

ING logo 280210

Verduurzaming is niet langer vrijblijvend. Ook de ICT-sector heeft een rol te spelen. Zo levert de sector nu een geschatte bijdrage van 3 tot 6% aan de mondiale emissie.

Introductie

In juli heeft de Europese Commissie ‘Fit for 55’ gepresenteerd. Dit is een uitgebreid wetgevend pakket aan duurzaamheidsplannen, als onderdeel van de Green Deal. Doel is om de tussentijdse klimaatdoelen voor 2030 te realiseren: ten minste 55% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. De plannen gaan iedereen raken en moeten al in 2024 ingaan. Daar kwam in augustus nog eens het verontrustende IPCC-rapport overheen met een opsomming van wat er allemaal nog moet gebeuren. De totale Nederlandse uitstoot bedroeg in 2020 165 Mton CO2-equivalenten en moet terug naar 99 Mton uitstoot, een reductie van 60%.

Verduurzaming is niet langer vrijblijvend. Ook de ICT-sector heeft een rol te spelen. Zo levert de sector nu een geschatte bijdrage van 3 tot 6% aan de mondiale emissie. Op basis van huidige groeivoorspellingen gaat dat aandeel toenemen naar 14%. ICT-hardware speelt hierin een grote rol. Het grootste deel van de CO2-emissie van ICT-hardware wordt veroorzaakt tijdens de productiefase; een veel kleiner deel tijdens de gebruiksfase. Bij laptops is de productie verantwoordelijk voor 90% van de klimaatimpact. Dit komt vooral doordat de apparatuur relatief kort wordt gebruikt. Focus op minder nieuwe aanschaf door verlenging van de levensduur levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Een voorbeeld: Rijkswaterstaat heeft in totaal zo’n 2.400 desktopcomputers in gebruik. Als ze de levensduur hiervan met twee jaar weten te verlengen door de afschrijvingstermijn van de hardware van 4 jaar op te hogen naar 6 jaar, levert dat een totale besparing op van circa 100 ton CO2-eq. Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van 800 keer heen en weer van Amsterdam naar Londen vliegen, per passagier.

Trends in de markt; trend 1

Corona leidt tot groei hardware-apparatuur

Door de lockdown verschoven veel activiteiten van offline naar online. Hierdoor nam de vraag naar laptops, Chromebooks en home-entertainmentapparatuur sterk toe. Bij consumenten nam het aantal devices in huis toe. Thuiswerken en thuisonderwijs stimuleerden ook de vraag naar cloudservices, waardoor cloudproviders server- en opslagcapaciteit toevoegden. 

En de vraag vlakt nog niet af. Hoewel er van lockdowns geen sprake meer is, is ons gedrag blijvend veranderd. Veel bedrijven zullen hun medewerkers blijvend meer thuis laten werken dan voor corona. Internetverkopen liggen structureel hoger dan voor corona. Dat geldt ook voor de pc-verkopen. De grotere installed base tijdens corona leidt ook tot een hogere daaropvolgende vervangingsvraag. De uitgaven aan infrastructuur zullen blijven groeien door aantrekkende overheidsinvesteringen. Daardoor zal de markt boven pre-pandemisch niveau blijven.

Trends in de markt; trend 2

Chiptekort geeft een boost aan circulaire ICT-apparatuur

De toegenomen vraag in combinatie met hick-ups in de supply chain zorgen voor leveringsproblemen van ICT-hardware. Door allerlei verschillende oorzaken is er sprake van een chiptekort, waardoor de productie onvoldoende is voor de toegenomen vraag. Het is de verwachting dat het chiptekort nog tot 2023 zal duren. Het aandeel ondernemers in de ICT-hardware dat last heeft van deze tekorten is de afgelopen kwartalen sterk gestegen. 

 

> ING_SUT ICT afbeelding 2_tcm162-227770

 

Het chiptekort heeft de leveringsrisico’s binnen de keten heel duidelijk gemaakt. Refurbished apparatuur biedt een uitkomst. Nu de levertijden van ICT-apparatuur toenemen, groeit de vraag naar refurbished producten. Hierdoor ontdekken steeds meer partijen de voordelen van refurbished apparatuur. Niet alleen de besparing in CO2 is winst, ook zijn refurbished producten aanzienlijk goedkoper. Daarnaast heeft de apparatuur zich al bewezen. Veel aanbieders voeren uitgebreide testprocedures uit en bieden een levenslange garantie. Hoewel de markt nog een niche is, is deze groeiende. De keuze voor circulaire hardware levert een enorme vermindering van de CO2-uitstoot op. Ondanks deze besparing speelt duurzaamheid meestal maar een beperkte rol bij het inkoopproces van ICT-hardware. De focus ligt op de technische specificaties en performance. Hierdoor is de marktvraag naar circulaire hardware nog beperkt. Maar door het huidige chiptekort en de daarbij horende leveringsproblemen, krijgt de circulaire ICT-markt een boost.

CEO Odette van Zijdveld van Alliter Networks: “Je ziet dat sommige bedrijven nog wat koudwatervrees hebben. Ze vragen zich af of de apparatuur wel écht zo goed is als nieuw. Maar ik denk dat dit vooral een kwestie van tijd en gewenning is. Kijk naar de auto-industrie, daar heb je ook een bloeiende tweedehandsmarkt. Als refurbished IT-apparatuur meer bekendheid krijgt, en misschien ook meer wordt gestimuleerd, dan verwacht ik dat de markt alleen maar groter wordt.”

Aliter Networks specialiseert zich sinds 2009 in het repurposen en levensduurverlenging van netwerk en datacenter hardware. In 2025 wil Aliter Networks een half miljoen IT-producten hebben hergebruikt en de levensduur ervan verdubbelen.

Vier tips voor ondernemers

  1. Stakeholders, zoals klanten, de overheid of geldverstrekkers, leggen steeds meer druk op bedrijven om te verduurzamen. Pak die signalen op en ga op zoek naar de vraag wat voor jouw bedrijf werkt. Houd het dus dicht bij jezelf, op die manier krijg je de organisatie en de keten mee.
     
  2. Bij veel bedrijven is nog niet bekend dat ICT-hardware ook een bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de footprint van het bedrijf. Hier ligt een kans om je als ICT-leverancier te onderscheiden. Maak duurzaamheid onderdeel van je businessmodel. 
     
  3. Breng de milieu-impact in beeld en maak de kansen voor CO2-reductie en kostenbesparing zichtbaar. Er zijn al aansprekende voorbeelden in de markt; zo heeft KPN zich als doel gesteld om in 2025 ‘nagenoeg’ circulair te zijn. Of de gemeente Amsterdam die al verschillende circulaire elementen verwerkt in de aanbesteding van IT-projecten.
     
  4. Kijk bij organisaties wat er op dat moment echt nodig is (fit for purpose?). Heb je voor wat je wilt doen echt het nieuwste van het nieuwste nodig? Wat bespaar je als je dezelfde functionaliteit kunt behalen met een -1 generatie (downtime, maintenance, budget, CO2)? Met de snelheid waarbij afschrijving op elektronische producten plaatsvindt, loont het soms om te wachten tot er bepaalde features echt nodig zijn voor het upgraden. Een belangrijke reden voor het vernieuwen van een model is het einde van support door de fabrikant. Er zijn ook andere organisaties die het support hierop kunnen verlengen waardoor je de lifecycle kunt optimaliseren.

Auteur: Samantha.Reilly - Sector Banker TMT/ICT

Meer over
Lees ook
Panasonic Toughbook pakt E-Waste probleem aan met het aanbieden van tweedehands apparatuur

Panasonic Toughbook pakt E-Waste probleem aan met het aanbieden van tweedehands apparatuur

E-waste is een urgent wereldwijd probleem geworden. De Verenigde Naties rapporteerden een onthutsende toename van 21% in de wereldwijde productie van e-waste sinds 2015. Het gebrek aan goede recycling heeft geleid tot een verspilling van 57 miljard dollar. De ontwikkeling van een markt voor tweedehands elektronica en elektrische apparaten kan een manier...

Kiwa en KPN Security: voorkom cyberaanval op slimme apparaten

Kiwa en KPN Security: voorkom cyberaanval op slimme apparaten

Cybercriminelen vallen steeds vaker IoT-consumentenelektronica aan. Als het aan Kiwa en KPN Security ligt, komt hierin snel verandering. De twee bedrijven hebben hun expertises gecombineerd en helpen fabrikanten en leveranciers die hun IoT-consumentenelektronica onafhankelijk willen laten beoordelen en certificeren. Consumenten kunnen erop vertrouwen...