Maak van je IT-systeem geen monster

RichardNagel_SAP

Een groot, krachtig, geïntegreerd IT-systeem, waarin alle businessprocessen voor alle bedrijfstakken, landen en afdelingen zijn ondergebracht. Het klinkt als een fantastische, efficiënte constructie, maar dat is het lang niet altijd. Want zo’n systeem kan uitgroeien tot een onbeheersbaar monster dat flexibele groei in de weg staat. Gelukkig is er een sterk alternatief.

Voor veel corporate organisaties is hun centrale businesssoftwaresysteem hun digitale levensader. Dit systeem beheren ze vaak on-premise en is helemaal voorzien van alle benodigde toeters en bellen. Tot op zekere hoogte levert zo’n integraal ‘moederplatform’ veel voordelen. Vaak is het helemaal ingericht op de processen van de organisatie en zit er voor jaren aan innovatie, aanvullend maatwerk en specifieke functionaliteiten in verwerkt.

In de weg

Maar bij overnames, nieuwe filialen of andere vormen van groei zit zo’n systeem vaak in de weg. Organisaties zijn vaak geneigd alle nieuwe units te integreren met hun centrale IT-systeem. Maar vergeten daarbij dat het digitaal inrichten van zo’n nieuw filiaal op basis van sjablonen uit dat moedersysteem al snel zo’n half jaar in beslag neemt. Niet erg handig als je iedere week in een ander land een nieuw filiaal wilt openen. Helemaal lastig is het wanneer een subsidary zeer specifieke processen heeft die flink afwijken van die van de moederorganisatie. Bovendien moet je je goed bedenken of je dat grote systeem nog groter wilt laten groeien dan het al is. Want voor je het weet groeit het uit tot een complex, onbeheersbaar en weinig flexibel monsterplatform.

Two-tier als alternatief

Voor zulke scenario’s is een zogenoemde ‘two-tier’-cloudoplossing vaak een veel slimmer alternatief. Bij een dergelijke opzet standaardiseert het filiaal, de subsidary of (nieuwe) businessunit op een flexibele oplossing uit de cloud.

Two-tier werkt als een tweetrapsraket: de oplossing fungeert volledig zelfstandig, maar door allerlei slimme koppelingen staat het wel in contact met het basissysteem. Die tweetrapsconstructie geeft bovendien de nodige flexibiliteit. Corporate organisaties kennen soms een grillig groeipad, waarbij nieuwe eenheden worden aangekocht en weer afgestoten. In zo’n klimaat is het helemaal niet aantrekkelijk om nieuwe eenheden steeds weer op te nemen in de grote on-premise-oplossing. De cloud is dan aantrekkelijk: nieuwe units zijn snel up and running dankzij het kant-en-klare karakter. De uitrol is vaak geen kwestie van maanden, maar enkele weken.

Ook het afstoten of verzelfstandigen van units is door bij een hechte integratie met het on-premise-platform een helse klus. Terwijl een organisatie met een two-tier-constructie simpelweg de spreekwoordelijke navelstreng tussen de cloudoplossing en het moedersysteem doorknipt, waarna het simpelweg zelfstandig kan functioneren. Andersom is ook mogelijk: laat een subsidary op de cloudoplossing starten en eerst flink groeien. Ontgroeit het de cloudoplossing, dan is een volledige integratie met het moedersysteem een relatief kleine stap.

Koppeling 

De koppeling met het on-premise-systeem geeft de two-tier-cloud bovendien een extra voorsprong. De businessunit profiteert zo van de kwaliteit en alle optimalisaties van het moedersysteem. Niet onbelangrijk, want organisaties hebben daarin vaak al fors geïnvesteerd.

De koppeling maakt ook het gebruik van alle bestaande best practices mogelijk. Het leeuwendeel van alle bedrijfsprocessen kan de subsidary zelf regelen met de eigen cloudoplossing, terwijl voor een select aantal zaken de kracht en de spanwijdte van het moedersysteem benut. Voor sommige processen is die kracht en spanwijdte van het centrale systeem namelijk waardevol. Daarnaast voorkomt die koppeling dat kleine organisaties zaken dubbel doen.

Distributie is bijvoorbeeld in sommige gevallen efficiënter vanuit een of enkele centrale DC’s, dan wanneer kleine landen of subsidary’s dat geheel zelf regelen met eigen netwerken en centra. Ook HR-zaken zijn vaak centraal geregeld. Two-tier-cloud geeft die keuze: lokaal als uitgangspunt, maar centraal wanneer nodig. Organisaties kunnen dankzij de two-tier-constructie zelf doen waar ze goed in zijn, en voor specifieke taken profiteren van de schaalvoordelen van de grote organisatie.

Bijvangst

Two-tier cloudoplossingen kennen een mooie bijvangst: je hoeft niets te betalen voor de hardware, beveiliging of beheer. De organisatie profiteert bovendien van de bekende voordelen van het cloud-deliverymodel: het rekent de oplossing per gebruiker af, hoeft niets te investeren in eigen spullen en is bovendien geheel ontlast van beheer en beveiliging. Het heeft daarmee voor het overgrote deel wel de lusten, maar niet de lasten van een on-premise-oplossing.

Two-tier-cloudoplossingen zijn een goede aanvulling op de uitgebreide, ‘eigen’ on-premise-platforms van corporate organisaties. Daarvoor moet een deel van hen wel over hun fobie heenstappen. Want die ‘cloudwatervrees’ is anno 2016 niet alleen ongegrond, maar bovendien een gemiste kans.

Richard Nagel, Sr. Solution Champion / Head of Presales EMEA bij SAP Nederland