Skip to content

Vier van de vijf Europese bedrijven ervaren een ‘digitale impasse’ door verouderde bedrijfssystemen

Workday, leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, maakt de resultaten bekend van een nieuw Europees onderzoek ‘Digital Leaders, Transforming Your Business’, een whitepaper van IDC,  gesponsord door Workday, waaruit blijkt dat er in veel organisaties een ‘digitale kloof’ ontstaat tussen de verwachtingen van digitale leiders en het vermogen van bedrijfssystemen om daaraan te voldoen.

Organisaties staan voor de uitdaging om de digitale transformatie verder op te schalen, maar moeten constateren dat hun financiële en HR-systemen slechts toereikend zijn voor de zakelijke vereisten van vandaag en niet flexibel en geavanceerd voor de bredere digitale transformatie agenda die veel CEO’s willen uitvoeren.

Het toonaangevende onderzoeks- en adviesbureau IDC deed in 2018 onderzoek bij 400 digitale leiders in Frankrijk, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en in Nederland, in opdracht van Workday. Het onderzoek spitst zich toe op de mate waarin de IDC-term ‘digitale impasse’ van toepassing is op financiële en HR-systemen, en de impact van digitale transformatie (DX) op de kernactiviteiten van organisaties die verder gaan dan DX-experimenten en -pilots om te proberen hun DX-strategie te concretiseren en te verankeren in de business.

De ondervraagden zien drie kritische pijnpunten. Ook de Nederlandse digitale leiders onderkennen dat in hun organisaties:

 • 80% niet in staat is nieuwe digitale oplossingen te integreren met bestaande financiële en HR-processen, of in ieder geval daarvoor een inspanning moet leveren;
 • 84% inspanningen moet leveren om realtime prognoses en dashboards te realiseren of daartoe niet in staat is;
 • 84% moeilijkheden ondervindt of het onmogelijk acht om financiële en HR-processen aan te passen aan nieuwe eisen.

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek:

 • 57% van de Europese digitale leiders is ervan overtuigd dat de centrale bedrijfssystemen gemoderniseerd moeten worden om het succes van de overkoepelende DX-strategie van het bedrijf te ondersteunen;
 • slechts 19% en 10% van de respondenten zien respectievelijk hun financiële en hun HR-systemen als ‘state-of-the-art’:
  • 40% beschouwt deze systemen als ‘redelijk modern’,
  • 37% (financieel) en 43% (HR) vindt de systemen ‘toereikend’;
 • gevraagd naar de kritische vereisten van de centrale bedrijfssystemen om de DX-strategie te ondersteunen, noemen respondenten de volgende vijf behoeften:
  • 46% noemt veiligheid en auditmogelijkheden van cruciaal belang in financiële en HR-systemen,
  • 37% vindt het een van de belangrijke vereisten dat het systeem voor eindgebruikers eenvoudig te gebruiken en intuïtief is,
  • 34% is ervan overtuigd dat continue planning en prognoses zeer belangrijk zijn,
  • 31% wil instelbare selfservice rapportagemogelijkheden in de centrale bedrijfssystemen,
  • 29% verlangt bruikbare inzichten in financiële en personeelsdata rond de digitale transformatieprojecten.

Als onderdeel van de whitepaper deed IDC onderzoek bij een aantal organisaties die beschouwd worden als voorlopers in digitale transformatie in Europa. IDC stelt drie terreinen voor waarop finance, HR en IT zouden moeten samenwerken met de digitale leiders om te voorkomen dat een eventuele ‘digitale kloof’ zich uiteindelijk voordoet.

 1. Creëer een digitaal dreamteam dat finance, IT, HR en de bredere bedrijfsvoering overstijgt:
  • 73% van de toonaangevende digitale leiders is momenteel actief in overleg met het hoofd van HR en finance over digitale transformatie.
 2. Ondersteun nieuwe businessmodellen via finance en HR:
  • 76% vindt dit zeer of uiterst belangrijk. Daarbij is er overeenstemming dat dit alleen mogelijk is als de financiële en HR-systemen op een dynamische manier opnieuw ingericht kunnen worden.
 3. Moderniseer finance en HR:
  • De best presterende organisaties investeren aanzienlijk in financiële en HR-systemen. Om precies te zijn investeert 88% van deze organisaties in geavanceerde financiële systemen en 86% in geavanceerde HR-systemen om het proces van digitale transformatie te ondersteunen.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.