Skip to content

Digital transformation centraal tijdens partnerevent Microsoft

Een aantal Microsoft partners heeft het Microsoft Inspire partnerevent bezocht in Washington. Zij delen de opvallendste inzichten en bevindingen. Veel aandacht was er voor de digital transformation.

“Samen met de CFO van QNH, maakte ik deel uit van de 20.000 deelnemers die vanuit de hele wereld overgevlogen waren voor Microsoft Inspire”, vertelt Hen Snackers, CEO van QNH Consulting. “Het meest inspirerend vond ik de strategie van Microsoft op het gebied van digital transformation. Het gaat niet om de technologie maar om de business innovatie en het helpen van mensen en organisaties om meer te bereiken. En ja, daar heb je die technologie uiteindelijk wel voor nodig, maar dat is het middel, niet het doel.”

Yuri Ramdhani is Managing Director bij CTB: “De markt beweegt zo snel dat we continu te maken hebben met nieuwe functionaliteiten. Voor organisaties is het van belang om selectief te kijken welke ontwikkelingen relevant zijn voor hun eigen specifieke situatie en hoe zij hier hun voordeel uit kunnen halen. Veel organisaties zitten middenin de digitale transformatie. Hier heb je de juiste producten voor nodig, maar nog veel belangrijker is daarbij in kaart te brengen wat die oplossingen voor hen kunnen betekenen. Als je het hebt over CRM worden bijvoorbeeld heel vaak de geijkte B2C good performers genoemd als Coolblue. Natuurlijk inspirerend, maar niet direct toepasbaar voor bedrijven in de bouw en techniek, waar wij ons op richten.”

Microsoft wil organisaties helpen bij het doorvoeren van die veranderingen door vier soorten overkoepelende diensten te bieden, vult Hen Snackers aan. Het gaat om:

  • Modern Workplaces
  • Business Applications
  • Application & Infrastructure
  • Data & Artificial Intelligence

Snackers geeft een voorbeeld: “Onder de dienst ‘business applications’ krijgt Dynamics 365 Sales een integratie met LinkedIn Sales Navigator en dat ziet er echt goed uit. Kortom: Microsoft heeft flink de bezem door de bestaande structuren en oplossingen gehaald en is echt bezig geweest met het toevoegen van waarde voor personen en bedrijven.”

De andere partners van Microsoft spreken vrijwel allemaal over de grote veranderingen binnen Microsoft. Waar voorheen de focus op producten lag, komt er nu meer aandacht voor de klant, middels zogenoemde verticals.

Hans Broer, Marketing Manager bij HSO, is van Microsoft gewend dat de focus ligt op de ‘wat’-vraag. Maar dit jaar lag de focus op de ‘hoe’-vraag. “Niet alleen voor ons als partners is de inrichting van verticals relevant ook de eindklant gaat hier van profiteren. Iedereen die zich binnen Microsoft richt op een bepaalde industrie, komt in hetzelfde team te zitten waardoor de expertise binnen branches als retail en manufacturing wordt gebundeld.”

Oedse de Boer, Managing Director bij CRM Partners, is blij met deze ontwikkeling. “De visie van Microsoft sluit nu nog beter aan bij waar wij als partner voor staan. Namelijk het aangaan van een oprechte “engagement” met je klant. Een emotionele connectie die niet stopt na een implementatie, maar juist gericht is om vanuit een langdurige relatie, business waarde te creëren met als uiteindelijke doel het geliefd maken bij je klant.”

De Boer is tevens erg te spreken over het feit dat straks alle Microsoft-oplossingen niet alleen naadloos op elkaar aansluiten, maar elkaar ook versterken. Ook stelt Microsoft haar oplossingen ook steeds meer open voor andere technologieën, zodat de klant vrijheid heeft en behoud.”

Yuri Ramdhani plaatst de ontwikkelingen in een groter perspectief: “Het minder productgerichte aanbod van Microsoft haakt aan bij ‘servitization’, de trend in de technische branche waarbij dienstverlening een steeds prominentere rol krijgt in het businessmodel. Microsoft wordt hierdoor nog interessanter als partner, want het bedrijf richt zich én qua technologie én qua organisatie in naar deze ontwikkeling. Al met al een mooie ontwikkeling. Deze stap helpt onder andere bedrijven in de techniek en bouw om hun digitale transformatie door te maken, met een passend productaanbod en relevante proposities vanuit partners. Een mooi ecosysteem voor digitale transformatie.”

Ook de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence vallen de bezoekende partners op.

Hans Broer vindt Data & AI het boeiendste thema van Microsoft Inspire. Het toevoegen van Machine Learning levert echt meerwaarde op voor gebruikers. Dit is natuurlijk geen nieuwe ontwikkeling, maar inmiddels bereiken deze tools een volwassenheid waardoor er nu ook echt praktische toepassingen in standaard applicaties verschijnen. Een mooi voorbeeld is de nieuwe Relationship Insight module in CRM die op basis van allerlei slimmigheden een inschatting maakt over de gezondheid van de relatie, door bijvoorbeeld de interacties via Outlook en tijd dat een verkoopkans openstaat te meten.”

Oedse de Boer vult aan met een ander voorbeeld: “Een accountmanager zit in de auto na een bezoek bij een klant, de bot (assistent op de telefoon) weet dat en vraagt, “hoe was je gesprek en zijn er nog acties uitgekomen?”, de accountmanager zou dit al rijdend in de auto kunnen inspreken waarna de bot dit automatisch verwerkt. Het Microsoft bot framework heeft immers toegang tot Outlook en Dynamics. Het is niet alleen mooi te zien dat zaken die in het verleden onmogelijk leken, opeens mogelijk zijn, maar met name dat er zaken mogelijk worden die we tot voor kort niet eens konden bedenken.”

Dit jaar waren het dus niet de nieuwe producten die Microsoft deelde, maar de bevestiging van de nieuwe weg die het wereldwijde concern met Satya Nadella is ingeslagen.

2 Comments Post a comment

Mentions

  • Denise van Ooijen
  • Laura Rijks

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS