Skip to content

Impact van de kantooromgeving op agile werken is groot

Geconcentreerd productie draaien, in pairs opereren en dan weer met het hele Agile team de koppen bij elkaar steken, even real time updaten met de offshore ploeg in India en tussendoor een uurtje poolen; wanneer Agile werken wordt ondersteund door een dynamische en digitale kantooromgeving dat hierop is afgestemd, kan deze manier van werken pas echt tot snelle en betere resultaten leiden. Timo Westra van De Agile Kantoorinrichters: “Agile teams moeten nogal eens het wiel zelf uitvinden op dat gebied, waardoor ze tot hun eigen frustratie niet meteen voluit kunnen presteren doordat ze tegen fysieke obstakels of beperkingen aanlopen.”

Agile inrichting dat wérkt

Langere tafels, teamtafels omdat je aan een ‘gewoon’ bureau van 1.80m niet goed even naast elkaar kunt gaan zitten. Of juist een bureau met goede akoestische panelen eromheen, om geconcentreerd te kunnen werken. White boards of zelfs complete whitewalls in de gehele ruimte, real time inzicht in de stand van zaken van het project, een failure friendly omgeving. Een Agile manier van werken vraagt nu eenmaal om een geheel andere inrichting dan die van Het Nieuwe Werken bijvoorbeeld. “Daar is men zich niet van bewust als een organisatie Agile gaat werken”, zegt Westra. Waar bij Agile ‘wij’ centraal staat, staat bij Het Nieuwe Werken ‘ik’ centraal. Waar HNW draait om flexplekken en thuis werken, verlangen Agilisten een vaste werkplek, dag in dag uit als een team bij elkaar te kunnen zitten en een plek waar ze eventueel ongestoord ‘lawaai’ kunnen maken.

Er is niet één type Agile kantooromgeving

Er is uiteraard niet één manier van Agile werken. Alhoewel er zeker overeenkomsten zijn, zijn er ook grote verschillen. Iedere organisatie voert Agile op haar eigen manier door. “Aangezien de kernwoorden van Agile ‘flexibel, lenig en adaptief’ zijn, geldt dit ook voor de werkomgeving”, zegt Anneline van der Zon, projectmanager bij De Agile Kantoorinrichters. “Deze kan zich moeiteloos aanpassen aan de diverse ceremonies of een andere samenstelling van het Agile team. Dat is juist de kern van een dergelijke omgeving.” Het is daarnaast van doorslaggevend belang dat de team identity tot uiting komt in de inrichting, weten ze bij De Agile Kantoorinrichters. Niet alleen in de fun aspecten alhoewel die zeker belangrijk zijn; een inrichting passend bij het team, de teamgeest en de herkenbaarheid is ook essentieel voor het optimaal functioneren van het team.

Het is niet voor niets dat een van de statements in het Agile Manifesto uit 2001 zegt: Build projects around motivated individuals. Give them the environment and support they need, and trust them to get the job done. “Organisaties realiseren zich lang niet altijd hoezeer de inrichting kan bijdragen aan betere prestaties van de Agile teams”, aldus Van der Zon.

Over De Agile Kantoorinrichters

De Agile Kantoorinrichters hebben zich, zoals de naam al verraadt, de afgelopen jaren gespecialiseerd in Agile kantoorinrichting. De filosofie van De Agile Kantoorinrichters is dat de werkomgeving naadloos moet passen bij de bedrijfscultuur, de teams en de medewerkers. De Agile Kantoorinrichters kunnen dit krachtig vertalen in een passende kantoorinrichting. Dit is kostenefficiënt, verhoogt direct de werkvreugde en productiviteit van de teams. “Waren jullie maar eerder hier geweest, hebben we meerdere keren te horen gekregen”, vertelt Timo Westra van De Agile Kantoorinrichters. “Wij hebben de Agile mindset in de afgelopen jaren vol passie omarmd en ons enthousiast verdiept in de materie. Door te werken voor bedrijven die Agile werken, aangesloten te zijn bij het Agile Consortium en gevoed te worden door de kennis en ervaring van vele Agile coaches, blijven wij zelf gelukkig ook ‘lenig’ en bouwen we verder aan onze expertise.” In Amsterdam hebben De Agile Kantoorinrichters zelf een Srum room ingericht die ook beschikbaar wordt gesteld aan derden. Een Scrum Room is van de elementen van een Agile manier van werken.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS