Skip to content

Hoofdrol voor CFO bij IT-innovatie

De Nederlandse CFO heeft gemiddeld een breder takenpakket, meer verantwoordelijkheid en bovendien meer plezier in het werk dan collega’s in de rest van de wereld. Dat blijkt uit de CFO Barometer van Michael Page. Opvallend hierbij is de hoofdrol die de CFO steeds vaker speelt bij het moderniseren van IT.

Wereldwijd onderzoek

De CFO Barometer is een tweejaarlijks wereldwijd onderzoek van Michael Page dat dit jaar werd afgenomen onder 2874 CFO’s en financieel directeuren, uit meer dan 70 landen. In Nederland werden 90 CFO’s ondervraagd. Uit het onderzoek komen opvallende verschillen met andere landen naar voren. De CFO heeft wereldwijd bijvoorbeeld naast financiële expertise steeds vaker andere vakgebieden onder zijn hoede en de Nederlandse CFO loopt hierin duidelijk voorop. Zo heeft 66,7 procent van de Nederlandse CFO’s IT in zijn portefeuille, tegenover 43,6 procent in Europa en 41,1 procent wereldwijd.

Heftige crisis

Nederland heeft de economische crisis die na 2008 is ingezet zwaarder gevoeld dan menig ander land. Dat zou wel eens kunnen verklaren waarom Nederlandse financiële topmensen vaker dan hun collega’s in andere landen verantwoordelijk zijn voor IT. Het besef dat IT van cruciaal belang is voor het succes van de organisatie wordt ook in ons land breed gedragen. Misschien zelfs nog meer dan in andere landen. Als omzet en winst zwaar zijn aangetast, is het voor iedereen immers duidelijk dat besparen via de kaasschaafmethode en andere traditionele bezuinigingsmaatregelen niet voldoende zijn om de crisis te boven te komen. Dan zijn veel ingrijpender maatregelen nodig. Met veelal een hoofdrol voor IT als ‘enabler’ van betere en flexibele werkprocessen.

Goedkoper

Tegelijkertijd zien we dat IT veel goedkoper moet – en kan. Dat vereist echter wel een drastische koerswijziging als het gaat om de strategie en de aanpak die bedrijven hierbij volgen. Een radicale modernisering met bijbehorende innovatieve oplossingen als cloud, business analytics, mobility, Big Data en dergelijke vormen hierbij de onvermijdelijke ingrediënten.

Ironie

De ironie wil dat ook hier echter de kosten voor de baten uitgaan. Eerst zal geïnvesteerd moeten worden in nieuwe technologie en in nieuwe werkmethoden. Pas dan kunnen we de (financiële) voordelen hiervan plukken. Investeringen in IT en opbrengsten van deze modernisering van IT dienen hierbij goed op elkaar afgestemd te zijn. Dit is een van de terreinen waarop veel van de moderne CFO wordt verwacht. Het is dan ook niet voor niets dat een belangrijke ‘qualifier’ voor de moderne CFO een goede kennis van zaken op het gebied van ICT is, blijkt uit de barometer.

Breder takenpakket

In een toelichting op de CFO Barometer zegt Bart Klompenmaker, directeur van Michael Page Amsterdam, dat we in Nederland inmiddels een stap verder zijn met reorganiseren. Ook zijn we verder als het gaat om kostenefficiënt werken en het stroomlijnen van de organisatie. Nederlandse bedrijven zijn hierin een stuk verder dan hun buitenlandse concurrenten, stelt hij vast. Dat hebben we met name te danken aan die moderne CFO die we in veel Nederlandse organisaties tegenkomen.

Kennis van IT én financiën

“Het eisenpakket dat we aan CFO’s stellen is daarmee een stuk breder geworden”, stelt hij. “Je ziet bijvoorbeeld dat het tegenwoordig vaak de vraag is of een bedrijf een financial met IT-kennis zoekt, of een IT-professional met financiële kennis.”

Robbert Hoeffnagel
 

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.