Skip to content

Posts tagged ‘Sogeti’

Grootste organisaties bezorgd over eigen gebrek aan innovatievermogen

40% van de top 500 organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven en overheid beoordeelt zichzelf als een organisatie die niet voorop loopt bij de adoptie van nieuwe technologie. De helft van deze zogenaamde ‘late majority’ geeft tegelijkertijd aan dat de kans groot is dat nieuwe organisaties hun markt betreden met innovatieve producten en diensten. Toch vindt 55% van de top 500 organisaties de inzet van nieuwe technologie en digitalisering belangrijke succesfactoren. De daad wordt echter niet bij het woord gevoegd, want slechts 20% van de grootste organisaties in ons land heeft een meerjarenaanpak vastgesteld voor de digitalisering van hun organisatie. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit een onderzoek dat onderzoeksbureau ProSpex dit najaar heeft uitgevoerd in opdracht van IT-dienstverlener Sogeti onder 73 IT-bestuurders van Nederlandse Top 500 organisaties. Lees verder

DevOps antwoord op digitale disruptie volgens VINT van Sogeti

Volgens het onlangs gelanceerde trendrapport van het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti is DevOps de manier voor traditionele organisaties om disruptie de baas te blijven. DevOps gaat uit van het principe dat ontwikkeling (Development) en beheer (Operations) van (digitale) producten en diensten samen optrekken. Dit trendrapport van VINT met de titel ‘Digitale disruptie de baas met DevOps’ is de laatste in de reeks van vier ‘Design-to-Disrupt’ onderzoeksnotities. Lees verder

Is het Internet of Things het hypestadium voorbij of niet?

door Jorik Abspoel |

We overschatten altijd veranderingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten veranderingen in de daaropvolgende tien jaar.” Een van de bekendste uitspraken van Bill Gates. Hoe zit dat met het Internet der dingen waarover al jarenlang gesproken wordt, maar nog niet veel veranderd lijkt te zijn? Of is het schijn bedriegt? Onze sector blinkt uit in het creëren van hypes. Ook rondom Internet of Things (IoT) ontwikkelingen. Daarmee zeg ik niet dat het verbinden van dingen aan het internet een hype is. Sterker nog, uit ons kersverse nationale onderzoek blijkt dat het merendeel van de respondenten vindt dat IoT het hypestadium voorbij is. Wat het wel een hype maakt, is dat we veel voorbeelden uit de digitale praktijk nu bombarderen tot een IoT-toepassing. Lees verder

Nog veel terrein te winnen met het benutten van data

Tijdens het grootste jaarlijkse Business Intelligence (BI)-Symposium van ons land geeft 35% van de 500 bezoekers aan dat hun organisatie actief voordeel haalt uit data. Beschikbare informatie wordt ingezet voor het aansturen van bedrijfsprocessen, ontwikkeling van innovatie en verbetering van dienstverlening. 28% van de ondervraagden zet data alleen in voor het aansturen van bedrijfsprocessen. En 15% van de BI-professionals meldt dat data gebruikt worden voor de ontwikkeling van innovatie. Nog altijd 22% van de organisaties haalt geen voordeel uit beschikbare data. Deze feiten en cijfers werden duidelijk via een live stemming tijdens de opening van het inmiddels vijftiende BI-Symposium dat Sogeti in samenwerking met marktanalist Ovum heeft georganiseerd op 23 november 2015 in Bussum. Lees verder

Kwaliteit die blijft vraagt om een ander proces

door Julya van Berkel |

Het leveren van kwaliteit is tijdloos. Denk aan grote robuuste gebouwen die alle weersomstandigheden doorstaan. Of aloude bruggen die nog altijd feilloos werken. Ook het door je opa geschonken horloge dat stamt uit 1914 dat nog steeds werkt. Zelfs mijn stofzuiger gaat al meer dan 20 jaar mee. Allemaal kwalitatief hoogwaardige producten die veelal met passie, trots en aandacht zijn ontwikkeld. Intrinsieke kwaliteit leveren is iets van alle tijden. Echter, het proces om tot de gewenste kwaliteit te komen, moet anders. Lees verder

World Quality Report 2015: bedrijven worstelen met de snelheid van technologische veranderingen

Uit het jaarlijkse World Quality Report van Capgemini, HP en Sogeti blijkt dat de snelheid waarmee digitale transformatie plaatsvindt, wordt gezien als de belangrijkste hobbel bij de ontwikkeling van software. 55% van de organisaties geeft aan dat verandering van applicatiefunctionaliteit hun grootste uitdaging is. Om controle te krijgen over de stroom aan nieuwe applicaties geven organisaties op jaarbasis 9% meer uit aan testen en kwaliteitsborging. In de Benelux is dat 11%. Dit blijkt uit de inmiddels zevende editie van het jaarlijkse World Quality Report, dat de actuele stand van zaken onderzoekt op het gebied van kwaliteitsborging en softwaretesten in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd. Lees verder

Technologie achter Bitcoin maakt roboteconomie mogelijk

Het Verkenninginstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti presenteert het derde rapport in de vierluik van trendrapporten over disruptie*. Dit rapport heeft de titel ‘De sterkste schakel’. De trendwatchers van VINT schetsen de mogelijkheden van blockchain: een platform, vergelijkbaar met internet, dat zonder eigenaar en in een volledig transparante opensource-omgeving fungeert als een ‘digitale toezichthouder’ voor een betrouwbare, alternatieve digitale economie. De Bitcoin-munt is de eerste applicatie die al enige tijd op dit platform draait. Het derde disruptierapport van VINT geeft een inkijk in tal van disruptieve innovaties die blockchain mogelijk maakt. Zo voorziet VINT dat robotorganisaties – organisaties die machines onderling zaken laten regelen – daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Het rapport werd gepresenteerd tijdens het Nationaal Bitcoin Congres waarop de disruptieve potentie van blockchain en Bitcoin centraal staan. Lees verder