Skip to content

Posts tagged ‘Nederland ICT’

Lokale partijen hebben nauwelijks aandacht voor digitalisering

In de vier grote steden komt digitalisering tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks aan bod. Die conclusie trekt Nederland ICT uit een analyse van verkiezingsprogramma’s van lokale partijen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In een grote meerderheid van de programma’s is onvoldoende aandacht voor belangrijke thema’s binnen de digitale economie. Lees verder

Digitale economie levert toegevoegde waarde van 182 miljard euro op

De Nederlandse economie telt 1,5 miljoen werknemers voor wie ICT onmisbaar is in hun dagelijks werk. Deze digitale beroepsbevolking creëerde in 2016 182 miljard euro aan toegevoegde waarde, ongeveer 30% van het totale BBP.

Lees verder

Onderzoek Verhagen: ’Overheden en bedrijven moeten tien procent van het ICT-budget in cybersecurity investeren’

Nederland loopt internationaal voorop als het gaat om de digitalisering van de economie en maatschappij. Dit maakt ons land extra kwetsbaar voor cyberaanvallen. Dat heeft Ron de Mos, lid van de Cyber Security Raad (CSR) en portefeuillehouder Vertrouwen Nederland ICT, gezegd tijdens de presentatie van het onafhankelijk onderzoek naar cybersecurity dat door mevrouw Herna Verhagen, CEO van PostNL, in opdracht van de CSR is uitgevoerd. Verhagen adviseert overheden en bedrijven circa tien procent van hun ICT-budget te besteden aan cybersecurity.

Lees verder

‘Investeer deel extra veiligheidsbudget in digitale weerbaarheid MKB’

Van het extra budget voor veiligheid, moet een ook een deel worden besteed aan het bevorderen van de digitale weerbaarheid van het MKB. Dat zegt branchevereniging Nederland ICT naar aanleiding van de gepresenteerde Miljoenennota. Naast de nu gereserveerde €35 miljoen voor cybersecurity bij veiligheidsdiensten zou hier extra budget voor moeten komen. Lees verder

Nederland ICT wil digitalisering op politieke agenda

Nederland ICT pleit voor een kabinetsbrede visie op de digitale economie. Dat zegt de ICT-branchevereniging in een manifest ter gelegenheid van de aankomende Tweede-Kamerverkiezingen. Lees verder

Nederland ICT: doorgeschoten veiligheidsdenken zet rem op economische groei

Innovatie en groei dreigen het slachtoffer te worden van doorgeschoten veiligheidsdenken. Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag positieve cijfers over de Nederlandse economie. In de ogen van Nederland ICT heeft het kabinet wetten op stapel staan die een rem vormen voor de digitale economie en die ten koste gaan van de gewenste economische groei. Veiligheid is van groot belang maar maatregelen die veiligheid bevorderen hoeven niet ten koste te gaan van de internationale positie van Nederland als digitale economie. Nederland ICT pleit daarom voor een meer open en minder eenzijdige benadering van het onderwerp en roept het kabinet op tot het opstellen van een integrale, eensluidende, visie op de digitale economie. Lees verder

Awards voor innovatieve ICT-projecten tijdens Avond van de Digitale Economie

Tijdens de Avond van de Digitale Economie heeft Nederland ICT diverse awards uitgereikt. Erik Huizer werd uitgeroepen tot de ICT Personality van het jaar 2015, CityPulse van Atos werd uitgekozen als de winnaar van de Digital Impact Award en het Datacenter High Tech Campus van KPN kreeg de ICT Milieu Award. De Avond van de Digitale Economie werd samen met ECP, Platform voor de InformatieSamenleving, georganiseerd op 3 september 2015 in het Louwman Museum in Den Haag. Lees verder

Nederland ICT uit grote twijfels over nut en noodzaak van uitbreiding aftapbevoegdheden

Nederland ICT maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van het voorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Wiv). Nederland ICT heeft grote twijfels over het nut en de noodzaak, de transparantie, proportionaliteit en de reikwijdte van de wet. Ook zet de brancheorganisatie van de ICT-sector vraagtekens bij de toerekening van kosten, de praktische uitvoerbaarheid en het juridisch toetsingskader van de nieuwe bevoegdheden, en daarmee het draagvlak voor een dergelijk ingrijpend wetsvoorstel.

Lees verder