Skip to content

Posts tagged ‘Cisco’

Cisco verbindt vierhonderd Antwerpse verkeerslichten met het internet of things

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat vierhonderd kruispunten in Antwerpen digitaliseren. Slimme verkeerslichten kunnen automatisch de groen- of roodtijden aanpassen aan de actuele verkeerssituatie op een kruispunt.

Daartoe doet het agentschap een beroep op technologie van Cisco. Het zal dit jaar al 371 verkeerslichten digitaliseren. Lees verder

Cisco en KIVI gaan onderwijsmodellen onderzoeken

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en Cisco gaan nieuwe leermodellen voor digitaal leren onderzoeken. Hiertoe hebben beide organisaties een ‘memorandum of understanding’ getekend. Deze nieuwe modellen moeten verder gaan dan de inmiddels klassieke modellen, zoals klassikaal onderwijs, en de volledig geïndividualiseerde leermodellen zoals die te vinden zijn in massive open online courses (MOOCs). Daarnaast is Cisco voornemens om, in het kader van zijn Networking Academy, docenten op te leiden die de digitale vaardigheden van ingenieurs verder kunnen uitbreiden. Lees verder

‘Wereldwijd mobiel dataverkeer groeit tot 2021 met factor 7’

In 2021 beschikt de wereldbevolking – 7,8 miljard mensen aldus een VN-raming – over meer mobiele telefoons (5,5 miljard) dan bankrekeningen (5,4 miljard), stromend water (5,3 miljard) of vaste telefoonlijnen (2,9 miljard). Dit blijkt uit de vandaag verschenen elfde editie van de Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2016 tot 2021). Door de sterke groei van het aantal mobiele gebruikers en telefoons, de vele Internet of Things (IoT) connecties, hogere netwerksnelheden en mobiele video zal het totale mobiele dataverkeer in de komende vijf jaar met een factor 7 toenemen. Lees verder

Cisco lanceert investeringsprogramma ‘Digitale Versnelling Nederland’

Cisco lanceert vandaag een investeringsprogramma, genaamd Digitale Versnelling Nederland (DVN), dat tot doel heeft de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te stimuleren. Cisco gaat via het DVN-programma nauw samenwerken met de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Door het versnellen van de nationale digitale agenda kan het bruto binnenlands product groeien, kunnen er nieuwe banen worden gecreëerd. Ook kunnen innovatiemogelijkheden en opleidingen aan zowel publieke als private sectoren worden geboden. De looptijd van het programma is drie jaar. Lees verder

‘Connected enterprise’ komt er aan,
maar niet vanzelf

door Michiel Panders |

Onlangs nam ik op het Jaarcongres Connected Enterprise deel aan een rondetafeldiscussie over de impact van het Internet of Everything (IoE) op businessmodellen. Opmerkelijk was dat alle deelnemers er van uitgaan dat zij vroeg of laat iets zullen doen met IoE. Wat en hoe precies is in de beeldvormende fase. Een van deelnemers vergeleek de situatie met eerdere technologiedoorbraken: waren we voorbereid op internet? Waren we twintig jaar geleden klaar voor mobiele telefonie? Terugkijkend kan je vaststellen dat we er niet alleen mee hebben leren leven maar dat het ook platforms zijn geworden waarop bedrijven massaal hebben geïnnoveerd. Zo zal het met IoE ook gaan, maar de ‘connected enterprise’ die daar voor nodig is ontstaat niet vanzelf. Lees verder

Een taboe dat weg moet!

Interne openheid over securityincidenten noodzakelijk voor bewustmaking

door Michiel Panders |

De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat IT-beveiliging niet alleen moet draaien om bedreigingen van buitenaf. De bedreigingen van binnenuit zijn net zo belangrijk. De risico’s van het IT-gebruik zijn ondanks alle publiciteit bij veel werknemers gewoon niet bekend. En uit recent onderzoek blijkt dat onwetendheid – en ook gemakzucht – een groot beveiligingsrisico vormen. Lees verder

Besparingen, meer inkomsten en hogere productiviteit door Internet of Everything

door Michel Schaalje |

Het Internet of Everything (IoE) kan de komende tien jaar een waarde van $4,6 biljoen (€3,4 biljoen) genereren voor organisaties in de publieke sector wereldwijd, aldus een nieuw onderzoek van Cisco. Voor de publieke sector in Nederland gaat het naar schatting om een waarde van €36,3 miljard. Met het Internet of Everything kunnen overheden waarde genereren door kosten te besparen, de productiviteit van ambtenaren te verbeteren, nieuwe inkomsten te genereren (zonder belastingen te verhogen) en het profijt voor de burger te vergroten.

Lees verder