Skip to content

Posts tagged ‘ABN AMRO’

Cloud- en tech-bedrijven sterk in opmars binnen IT-branche

De IT-branche behoort tot de snelst groeiende branches in Nederland, en is daarnaast een belangrijke facilitator van de digitalisering in andere sectoren. Desondanks is nog weinig data beschikbaar over de grootte en economische impact van bedrijven die in de branche en onderliggende subbranches actief zijn. Onderzoeksbureau Panteia, verrichtte daarom in opdracht van ABN AMRO, onderzoek onder ruim 600 IT-bedrijven. Het rapport ‘IT-branche in beeld’ biedt nieuwe inzichten in de IT-branche door een analyse op basis van het type bedrijven, werkgelegenheid, groeiverwachtingen en belangrijkste activiteiten. Lees verder

Ondanks hogere omzet staat winstmarge industrie onder druk 

Hoewel de Nederlandse industrie tijdens de hoogconjunctuur in 2018 een flinke omzetstijging realiseerde, heeft dit bij lang niet alle bedrijven geleid tot hogere winstmarges. Zo slaagde 36 procent van de mkb-bedrijven er niet in de winstmarge op peil te houden. De belangrijkste oorzaak van de verslechtering van de winstmarge zijn de gestegen personeelskosten (62 procent). Veel ondernemers hadden om aan de extra vraag te voldoen meer personeel nodig, dat echter veel duurder is geworden. De loongroei voor vast personeel viel met 2,4 procent nog wel mee, maar uitzendkrachten werden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maar liefst 6,2 procent duurder. De personeelskosten liepen daarnaast op door overuren, meer verzuim en uitval van personeel. Van de bedrijven die de marge zagen verslechteren, noemt ruim een op de vijf (22 procent) de te hoge druk op het personeel als oorzaak. Lees verder

Personeelstekorten gaan nu echt pijn doen in alle sectoren 

Agrarische sector, industrie en retail groeien harder dan verwacht

Ondanks dat alle bedrijfssectoren in de komende twee jaar een gezonde groei laten zien, verwacht ABN AMRO dat zij minder hard gaan groeien dan in 2018. Dit blijkt uit de meest recente Sectorprognoses 2019 en 2020 van ABN AMRO. De agrarische sector (+2 procent) doet het in 2019 zelfs beter dan verwacht, net als de industrie (+3,5 procent) en de retail (+2 procent). Nadat de productie in de landbouw, als gevolg van de zeer droge zomer, daalde, zijn de vooruitzichten voor volgend jaar positiever. Zo verwacht ABN AMRO dat de productie weer toeneemt, vooral in de plantaardige sectoren. Ook in de industrie is in 2019 ondanks alle onzekerheden sprake van groei, hoewel deze in 2020 (2,5 procent) gaat afzwakken. Retailers opereren in een complexe markt. Ondanks dat consumenten naar verwachting minder koopkracht hebben en kritischer zijn geworden, laat de sector retail zowel in 2019 als 2020 een volumegroei van 2 procent zien. Lees verder

Exponentiële groei domineert Nederlandse software-as-service-markt

Software-as-a-service breekt door

De IT-branche groeit volgens ABN AMRO de komende jaren harder dan de Nederlandse economie: met 6 procent in 2018 en 5 procent in 2019. Een belangrijke factor achter de groei van de IT-branche is de opkomst van software-as-a-service (saas). Groeipercentages van boven de 50 procent zijn bij saas-bedrijven geen uitzondering. Deels gaat dit ten koste van het traditionele licentiemodel, maar saas-bedrijven bieden ook nieuwe en nog in de markt onbekende oplossingen aan.

Het saas-bedrijfsmodel is gewild bij zowel ondernemers als investeerders. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat ondernemers en investeerders bij jonge bedrijven hoge eisen stellen aan de jaarlijkse omzetgroei. Zij willen een omzetgroei van minstens 100 procent op jaarbasis behalen om een positie op te bouwen in de wereldwijde saas-markt. Lees verder

ABN AMRO lanceert mobile AR escape room

ABN AMRO speelt zich in de kijker bij tech-experts en gamefans met The Lockdown: ‘s werelds eerste mobile Augmented Reality (AR) escape room. In deze game word je uitgedaagd om challenges op te lossen binnen thema’s als information security en blockchain. Het doel van het spel is het voorkomen van een wereldwijde financiële catastrofe. Met The Lockdown maak je met Augmented Reality technologie via je smartphone van iedere kamer een escape room. De app is onderdeel van een zoektocht van de bank naar nieuw IT-talent. Lees verder

IT-markt in 2016 in teken van fusies en overnames

ABN AMRO constateert veel interesse in overnames en fusies binnen de IT-sector en verwacht dat het aantal fusies en overnames in 2016 het langjarig gemiddelde van 256 zal overtreffen. Bedrijven kijken naar overnames om schaalgrootte te realiseren. Ook het in huis halen van kennis is een argument voor overnames. Daarnaast lijken bedrijven bereid om meer te investeren. Onder invloed van de digitale transformatie stegen de bedrijfsinvesteringen in software in 2015 met 5,2 procent, ook vanwege hogere prijzen. ABN AMRO verwacht een nieuwe stijging van de investeringen in 2016. Ook deze bereidheid tot investeren stuwt de overnamebereidheid. Voor IT-bedrijven liggen er specifieke kansen in de telecomsector. Naar verwachting sluiten telecomaanbieders in het zakelijke segment vaker partnerships met IT-bedrijven om klanten integrale oplossingen te bieden. Lees verder