Xerox ontvangt Terra Carta Seal voor het streven naar een duurzame toekomst van ZKH de Prins van Wales

Xerox-280175

Xerox Holdings Corporation heeft de Terra Carta Seal toegekend heft gekregen. De Terra Carta Seal erkent wereldwijd opererende bedrijven die innovatie stimuleren en hun inzet tonen bij het creëren van echt duurzame oplossingen. De duurzame activiteiten van deze bedrijven zijn in lijn met de ambities van het Terra Carta herstelplan voor Natuur, Mensen en Planeet dat in januari 2021 van start ging.

 
"De Terra Carta Seal erkent organisaties die zich serieus hebben gecommitteerd aan een toekomst die veel duurzamer is en die Natuur, Mensen en Planeet centraal stellen in hun bedrijfsvoering. We moeten allemaal veranderingen doorvoeren als we de planeet voor onze kinderen en kleinkinderen willen behouden en deze bedrijven hebben toegezegd het ons gemakkelijker te maken om dat te doen," aldus Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Wales.
 
De Terra Carta Seal is toegekend aan bedrijven die een leidende positie bekleden binnen hun industrie en die geloofwaardige plannen hebben om de transitie naar net zero (netto nul CO2-uitstoot) in 2050 of eerder te realiseren én deze plannen onderbouwen met wereldwijd erkende, wetenschappelijke parameters.
 
"We willen Zijne Koninklijke Hoogheid bedanken voor de inaugurele lancering van het Terra Carta Seal, en we zijn vereerd deze erkenning te ontvangen. Bij Xerox zijn we er al lang van overtuigd dat bedrijven, zoals het onze, een cruciale rol spelen bij het beschermen van onze planeet en het creëren van een betere toekomst voor iedereen. Met een routekaart om in 2040 net zero te bereiken, gaan onze toezeggingen verder dan de vereisten van Terra Carta. We zijn er trots op dat we het voortouw nemen bij het stimuleren van duurzame innovatie. Op die manier helpen we enkele van 's werelds grootste uitdagingen op te lossen," aldus John Visentin, Vice Chairman en CEO van Xerox.
 
Omdat klimaatverandering een van de belangrijkste problemen van vandaag is, heeft Xerox dit jaar zijn net zero-doelstelling versneld met 10 jaar naar 2040, zoals vermeld in zijn CSR-jaarverslag van 2021. In dit jaarverslag is voor het eerst Xerox’s routekaart naar net zero gepubliceerd. De routekaart richt zich met name op het verbeteren van processen en energie-efficiëntie, alsmede het ontwerpen van milieuverantwoorde producten en schone technologieën. Xerox heeft het CSR-verslag van 2021 opgesteld volgens de normen van het Global Reporting Initiative (GRI) en de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties.

 

Lees ook
De TCO Certified quiz onthult wat we weten over e-waste

De TCO Certified quiz onthult wat we weten over e-waste

14 oktober is de International E-waste Day – een initiatief gericht op het verminderen van de belasting van het milieu door elektrisch en elektronisch afval en op het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Om educatieve activiteiten en bewustmaking in verband met het initiatief te ondersteunen, heeft TCO Development een e-waste quiz gelanceerd.

TCO Certified leidt de weg naar veilige chemicaliën in elektronica

TCO Certified leidt de weg naar veilige chemicaliën in elektronica

TCO Certified heeft een revolutie teweeggebracht in het gebruik van chemische stoffen in gecertificeerde IT-producten door de toonaangevende lijst voor veiligere alternatieven op te stellen. In 2021 zal de TCO Certified Accepted Substance List worden uitgebreid met proceschemicaliën die worden gebruikt bij de productie van IT-producten. Zo worden werknemers...

CEDaCI-project krijgt extra subsidie voor creëren van circulaire datacenters

CEDaCI-project krijgt extra subsidie voor creëren van circulaire datacenters

Europees internationaal onderzoeksproject Circular Economy in the Data Center Industry (CEDaCI) heeft 1,3 miljoen euro extra subsidie gekregen om zijn werk uit te breiden naar nog eens drie Europese landen. Het project heeft Ierland, België en Luxemburg toegevoegd aan zijn geografische reikwijdte, naast de oorspronkelijke landen Frankrijk, Duitsland,...