Wearables op de werkplek bieden kansen voor channel

unsplash wearables

Technologie speelt op dit moment al een grote rol in ons werk, naar verwachting zal die rol alleen maar groter worden de komende jaren. Een van de gebieden waarin zakelijke technologie zich verder zal gaan ontwikkelen, is de markt voor wearables. Niet alleen bedrijven en haar eindgebruikers zullen hier de voordelen van plukken, er liggen hier ook kansen voor resellers. Dynabook zet er vier op een rij. 

Dat technologie een grotere rol zal spelen, blijkt onder andere uit onderzoek door Deloitte: bijna de helft van de millennials is van mening dat nieuwe technologieën het werk verder zullen verbreden. En de mate waarin bedrijven geavanceerde technologie, diensten en oplossingen gebruiken, is volgens Microsoft voor 93% van de millennial-generatie een belangrijke overweging voor het accepteren van een baan. 

De markt voor wearables is dan ook groeiende. Naar verwachting zal deze tegen 2023 een waarde van 54 miljard dollar bereiken. De tijd dat het hierbij alleen ging om consumententoepassingen ligt achter ons. Bedrijven in verschillende sectoren - van de gezondheidszorg tot auto-industrie - maken al gebruik van wearables zoals assisted reality smart glasses. Hoe kan de channel hiervan profiteren? 

  1. Gepersonaliseerd aanbod

Wearables bieden resellers een mogelijkheid om hun productaanbod toe te spitsen op specifieke sectoren. Neem bijvoorbeeld assisted reality (AR), waarbij additionele informatie zoals instructievideo’s of teksten in het blikveld van de gebruikers wordt geprojecteerd, waardoor er een extra laag informatie beschikbaar komt. Deze technologie wordt in toenemende mate gebruikt door werknemers binnen bijvoorbeeld de maakindustrie, zorg, ruimtevaart, automotive en warehousing. De aantrekkingskracht van de AR-technologie bestaat er vooral uit dat de handen vrij blijven om te werken en de benodigde handelingen uit te voeren. 

Ook biedt AR mogelijkheden op het gebied van trainingen. Onderzoek door Gallup laat zien dat direct na een trainingssessie de productiviteit van een werknemer flink piekt, maar gemiddeld na 90 dagen weer terug is op het oude niveau. Door via AR op structurele basis on-the-job-training aan te bieden, kunnen bedrijven zorgen voor een structurele stijging van de arbeidsproductiviteit. Door in te spelen op specifieke sectoren, kunnen resellers zich specialiseren en zich profileren als de autoriteit binnen bepaalde marktsegmenten. 

  1. Ondersteuning en advies

Het zijn niet alleen de devices waarmee de channel zich kan onderscheiden. Want nu steeds meer bedrijven kijken naar de mogelijkheden die wearable-technologie biedt, groeit ook de behoefte aan advies en ondersteuning bij implementatie, producttraining en levensloopbeheer. Dit biedt resellers de mogelijkheid om een totaalpakket aan te bieden, zodat geïnteresseerde bedrijven gedurende het hele proces van oriëntatie, implementatie en gebruik, verzekerd zijn van ondersteuning en advies. 

  1. Implementatie

De implementatie van een nieuwe technologie is altijd een ingewikkelde zaak. Dit is helemaal het geval wanneer het gaat om een technologie die traditionele processen vervangt die al jaren gebruikelijk zijn. Neem het voorbeeld van een bedrijf in de maakindustrie die traditionele scanners wil vervangen door AR smart glasses, om de productiviteit van werknemers te verhogen in de voorbereidende fase waarin de juiste onderdelen bij elkaar worden gezocht. Medewerkers in het magazijn maken dan gebruik van de ingebouwde camera of de handscanner van de smart glasses om snel de juiste onderdelen te identificeren en scannen. Eventuele problemen worden automatisch en realtime doorgegeven, bijvoorbeeld wanneer er een tekort dreigt aan een bepaald onderdeel. De veranderingen die deze nieuwe manier van werken met zich meebrengt, zorgt voor een behoefte aan training. Door hierop in te spelen, kunnen resellers zich onderscheiden. 

  1. Efficiënt databeheer

Eenmaal in gebruik, komt de vraag van databeheer om de hoek kijken. Dit biedt wederom mogelijkheden voor de channel voor het aanbieden van aanvullende diensten. Doordat wearables grote hoeveelheden data ontsluiten, kan dit een behoorlijke belasting vormen voor de zakelijke netwerkinfrastructuur. Het efficiënt schalen van IT-mogelijkheden is voor veel bedrijven een uitdaging, ook omdat er te allen tijde voldaan moet worden aan wet- en regelgeving. Door edge computing-oplossingen aan te bieden, kunnen resellers ook een deel van deze zorgen wegnemen. Met edge computing kunnen data namelijk veilig en efficiënt verzameld, geanalyseerd en verstuurd worden. Bovendien stelt het bedrijven in staat om in een vroeg stadium cyberaanvallen te identificeren en aangevallen devices te isoleren aan de rand van het netwerk. Data worden gescand en versleuteld voordat het van de edge naar de netwerken wordt gestuurd.