#Girlsday2014: een voorzichtige stijging

PDU-Colors3

door Dina-Perla Portnaar |
 
VHTO, het landelijk expertisebureau voor meisjes met bèta/techniek meldt dat het aantal instromende vrouwen aan de Nederlandse universiteiten die voor een techniekstudie kiezen, sinds 2008 is toegenomen met bijna 45%. Bij hbo-instellingen is het aantal meiden dat zich inschrijft voor een techniekopleiding met 19% ten opzichte van 2012 gestegen. In ruim vijf jaar tijd is het aantal jonge vrouwen dat voor een technische studie kiest met bijna de helft toegenomen. [Bron: Telegraaf.]

Leer kinderen programmeren

Goed nieuws voor de Nederlandse ICT-sector. Sterker nog, voor de Nederlandse economie. Tot op heden ligt het aantal werkende vrouwen in de ICT nog altijd rond de 10%. De dames zijn hard nodig in business- en IT-functies, zeker nu er vele nieuwe rollen in de maak zijn en innovatie zoals nooit tevoren leidend is. Zoals ook in de videoboodschap van Neelie Kroes naar voren komt, wordt het tijd om kinderen op school te leren programmeren. Hoe eerder kinderen in aanraking met IT en technologie komen, des te lager de drempel wordt om voor dit soort studies te kiezen en er beroepsmatig iets mee te doen. Bovendien wordt het beeld van het IT- en technologische werkveld in de praktijk concreter. Ik moet toegeven dat ik best een beetje jaloers ben op de jongere generaties. De mogelijkheden zijn enorm en het lijkt mij zeer interessant om op school les te krijgen in programmeren of ontwerpen.

Take Our Daughters To Work

Om de jonge meiden voor IT en technologie te enthousiasmeren, zijn er behoorlijk wat (overheids-)initiatieven ontplooid. Internationaal is Girlsday – ook wel Girls In ICT Day – inmiddels behoorlijk bekend. Amerika startte ooit met Take Our Daughters To Work Day en daar vloeide Girlsday uit voort. Jaarlijks wordt er op 24 april in Europese landen zoals Nederland, Duitsland, Polen, België, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Spanje van alles georganiseerd. Zoals in de afgelopen vijf jaar heeft VHTO ook dit jaar weer een hoop bedrijven aan scholen gekoppeld, om de meiden te laten zien dat er meer mogelijk is dan zij wellicht tot nu toe hebben gedacht.

Mobiel werken en een oranje glittermasker

Twee voorbeelden van gerenommeerde bedrijven die zich dit jaar zonder aarzeling bij Girlsday hebben aangesloten, zijn Orange Business Services en VisionsConnected. Beide bedrijven zijn bij elkaar om de hoek gevestigd, in de buurt van Amsterdam Sloterdijk en hebben krachten gebundeld om een groep meiden van De Zeester in Beverwijk meer te vertellen over de perspectieven rondom mobiel en flexibel werken. Unified communications en collaboratie zal ook in de nabije toekomst nog worden ingezet om op afstand te werken. De meiden zullen hiermee te maken krijgen wanneer zij de arbeidsmarkt gaan betreden. Zij zullen van dag tot dag zaken tegenkomen zoals de balans tussen werk en privé, leidinggeven en samenwerken op afstand, fluïde nieuwe rollen en meer.

De dag begon met een aantal vrouwelijke vertegenwoordigers van de bedrijven die uitlegden dat je zelfs met sport- en gezondheidsmanagement als achtergrond in de IT terecht kunt komen. Nieuwsgierig stelden de meiden een hoop vragen, terwijl zij ondertussen van de marshmallows, krentenbollen, koekjes en muffins genoten. Even later kregen zij een rondleiding door het datacenter. Een nieuwe wereld van opslag, netwerken, bekabeling, snelheid en meer ging op een hele toegankelijke manier en in begrijpelijke taal voor hen open. Ze sloten het programma af met een competitie via telepresence. In verschillende vergaderruimtes met video haalden zij alles uit de kast om afhankelijk van de opdracht verbaal of non-verbaal, duidelijk te maken wat er geraden moest worden. Op een speelse manier onderzochten zij de restricties van alleen beeld of geluid. Als aardig presentje liepen ze met een oranje glittermasker voor de eerste Koningsdag in ons land naar buiten.

De tijd is rijp

In alle eerlijkheid ben ik mij ervan bewust dat het onderwerp vrouwen en ICT niet alleen kan vervelen, maar ook als niets nieuws onder de zon kan worden ervaren. Nederland kent verschillende campagnes die geen massale impact hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende acties in jaren ’80. Wel ben ik ervan overtuigd dat de tijd hier nu rijp voor is en dat de inspanningen nog niet gestaakt moeten worden. Alain Stas, Managing Director Benelux bij Orange Business Services is het hiermee eens: “Wij zijn ervan overtuigd dat er doorlopend aan maatschappelijke betrokkenheid en diversiteit gewerkt moet worden.”

Diversiteit is leidend voor goede resultaten

We leven in een digitale wereld en digitaal zit zeker bij de jonge generaties in de vingers. Minister Jet Bussemaker kaart dit in haar videoboodschap nog even aan. IT en techniek zijn als werkvelden veel eenvoudiger geworden. De rol van de consumentenelektronica mag niet onderschat worden. Los van de besproken initiatieven om de drempel voor jonge meiden die een pakketkeuze moeten maken, te verlagen, is het zo klaar als een klontje dat de drempel door alle tablets, mobiele apparaten, wearables enzovoorts sowieso lager is dan tientallen jaren geleden. Kinderen van nu zijn bovendien gewend om in een klas te zitten waar diversiteit in alle opzichten van dag tot dag leidend is voor goede resultaten. Deze leiders van de toekomst begrijpen dat er een breed palet aan vaardigheden, talenten, culturen, mentaliteiten, expertises en ga zo door nodig is om met innovatieve resultaten te komen. Dat zelfs bijna altijd zonder erbij stil te staan. Het hoeft niet moeilijk te zijn…

Collega’s van de toekomst

CEO VisionsConnected, Raymond Alves is overtuigd van het belang van diversiteit binnen organisaties: “Wij streven naar een uitgebalanceerde verhouding qua karakters, competenties en attitude. Om de organisatie zo evenwichtig mogelijk te maken, is de juiste verhouding tussen mannen en vrouwen belangrijk. Echter blijkt dit in de praktijk vaak een uitdaging te zijn, dus als we dankzij dit soort initiatieven de interesse voor ICT bij jonge meiden kunnen stimuleren, dan hoop ik dat wij in de toekomst uit een groter en diverser aanbod, de juiste nieuwe collega’s kunnen werven.” Wie weet, misschien zelfs één van de meiden van De Zeester.

Verschil of geen verschil, dat is de vraag

Dina-Perla Portnaar is directeur van DP Media

Het lijkt mij sterk dat het huidige percentage vrouw in de Nederlandse ICT-sector van permanente aard is. Achterover leunen en initiatieven zoals Girlsday nu al stopzetten, is hoogstwaarschijnlijk nog te vroeg. Ik zie een samenleving voor mij waarin prinsesjes zich over de moeilijkste kunstmatige intelligentievraagstukken buigen en machomannen als secretaresse durven te werken. Een tijd waarin een doodnormale representatieve vrouw bij een advertentie op LinkedIn toegevoegd kan worden, omdat zo’n dame net zo goed Java, PHP, C++, C# enzovoorts developer kan zijn. Niet omdat we diversiteit geforceerd van de grond willen krijgen, of de waarde van diversiteit voor doorontwikkeling, innovatie, economische voorsprong en meer zaken inzien. Juist omdat alles kan, zelfs op zo’n manier werken dat diversiteit er niet meer toe doet, wanneer er amper tot geen verschil is. Of gewoon, omdat we minder stil staan bij verschillen tot zelfs, misschien, zeker weten, ooit, niet meer.