Bedrijven willen in 2020 samen met overheid circa 5 miljard euro investeren in innovaties

pixabay change

‘Nederlandse bedrijven committeren zich aan meer dan 2 miljard aan investeringen in R&D op voor Nederland belangrijke maatschappelijke uitdagingen en nieuwe technologie, zoals slimme klimaatoplossingen, nieuwe medicijnen, en artificiële intelligentie.’ Dat blijkt uit de nieuwe kennis- en innovatieconvenanten die maandag 11 november door bedrijven, wetenschappelijke instellingen en het Rijk zijn afgesloten. 

In totaal brengen alle partners in 2020 zo’n 5 miljard euro bij elkaar op 25 belangrijke terreinen en een aantal sleuteltechnologieën. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW liggen er mooie afspraken, maar zullen deze zich nog wel moeten bewijzen. Zo lijkt  het nieuwe missie gedreven innovatiebeleid ingewikkeld en is sprak van vele verkokerde potjes geld, en te weinig aandacht voor het mkb. ‘Dit van de tekentafel naar echt succesvolle en langjarige uitvoering brengen is nu dé grote opgave,’ aldus de ondernemersorganisaties. 

‘Het is veelbelovend dat er zoveel middelen vanuit bedrijven gecommitteerd worden om te werken aan deze belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Dat hogescholen en de regio’s deelnemen in deze afspraken is ook winst voor bijvoorbeeld de kennisverspreiding, aldus Hans de Boer voorzitter van VNO-NCW. Wel zal het beleid zich volgens De Boer het komende jaar moeten bewijzen. Zo is het volgens De Boer opvallend dat er een groot gat zit tussen waar het bedrijfsleven in wil investeren -namelijk ruim een half miljard in nieuwe sleuteltechnologieën- en het publieke aanbod van amper 100 miljoen euro. ‘De praktijk zal moeten uitwijzen of het geld allemaal echt los komt. Het beleid vanuit Den Haag is ingewikkeld en verkokerd en moet verder begrijpelijker gebracht worden naar de mensen waar het echt om gaat; de onderzoekers van bedrijven en onderzoekcentra en kennisinstellingen.’ 

Meer aandacht voor brede mkb nodig! 

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘In de nieuwe aanpak zitten aantrekkelijke elementen voor het innovatieve mkb. Zo wordt de mkb-regeling voor de topsectoren doorgezet (MIT), worden innovatiestages opgezet door hogescholen en hanteert NWO voor het mkb aantrekkelijke co-financieringspercentages. Maar het mkb is wel teveel het sluitstuk van het beleid geweest als ik door de plannen heen kijk. Zo is er echt te weinig aandacht voor kennisverspreiding naar het bredere mkb. We pleiten er daarom bij de begrotingsbehandeling van EZK voor om de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) op dit punt te versterken, omdat zij hier een goede rol kunnen spelen.    

Achtergronden 

Het kennis- en innovatieconvenant is het resultaat van eerder geformuleerde missies en kennis- en innovatieagenda’s. In deze agenda’s staat wat overheden en bedrijven en wetenschappers gezamenlijk willen bereiken. In het convenant staat wat iedereen daadwerkelijk doet en bijdraagt. De vandaag gemaakte afspraken beslaan nu op papier 30% van de totale publieke en private onderzoeksmiddelen in ons land.