Technologiesector moet duurzaamheid omarmen, maar hoe?

dynabook-400300

Dat er sprake is van een wereldwijd probleem, blijkt wel uit de Global E-waste Monitor van de Verenigde Naties. In 2019 werd 53,6 miljoen ton aan elektronisch afval geproduceerd. Sinds 2014 is de hoeveelheid afgedankt elektronisch materiaal met meer dan een vijfde toegenomen. Gezien de enorme hoeveelheid elektronische producten die jaarlijks geproduceerd en gekocht worden, is de verwachting dat deze afvalberg de komende tijd verder zal groeien. Mits er actie wordt ondernomen. Twee opties springen daarbij het meest in het oog: recycling en hergebruik van devices.

Recycling

Door verouderde of kapotte apparaten uit elkaar te halen, kunnen bruikbare materialen en onderdelen hergebruikt worden. Dit voorkomt dat nieuwe apparaten volledig uit nieuwe grondstoffen bestaan. Want vergis je niet, een ‘simpele’ smartphone alleen al bevat onder andere koper, kobalt, zilver en goud. Bedenk vervolgens dat er naar schatting zo’n 3 miljoen afgedankte mobiele telefoons in Nederland alleen al in een la liggen en je begrijpt dat er een wereld te winnen is wanneer er meer oude, afgedankte devices worden gerecycled.

Hergebruik

Wanneer een elektronisch device wordt afgedankt, gebeurt dat in de meeste gevallen omdat het apparaat verouderd is: te langzaam, niet meer in staat om de laatste software-updates te draaien of te weinig geheugen. Maar wat voor de één een verouderd device is, is voor de ander nog een prima apparaat. Door apparaten door te verkopen wordt niet alleen de afvalberg verkleint, het levert ook nog eens extra inkomsten en minder afschrijvingskosten op.

Kanttekeningen

Er zijn wel een aantal zaken waarop gelet moet worden bij recycling of hergebruik van elektronische devices: data en regelgeving.

Dataverlies

Een belangrijke kanttekening bij het doorverkopen of hergebruiken van afgedankte devices: let op de data. Je wilt namelijk voorkomen dat een nieuwe eigenaar niet alleen gebruik kan maken van jouw oude device, maar ook toegang heeft tot bedrijfsgevoelige informatie. Zorg ervoor dat apparaten schoon worden opgeleverd en dat informatie die op het device opgeslagen stond ook niet via een achterdeur teruggezet kan worden. Want je wilt voorkomen dat het doorverkopen van een device leidt tot een claim van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Regelgeving

Sinds begin 2021 moeten bedrijven die elektronische apparatuur exporteren voor hergebruik dit registreren bij het Nationaal WEEE Register (NWR). Op die manier houdt de overheid namelijk zicht op het percentage devices dat wordt ingezameld en niet op de afvalhoop belandt.

Tot slot, mocht een gegevensdrager dusdanig verouderd of beschadigd zijn dat recycling er niet meer inzit; zorg er dan voor dat een gespecialiseerd bedrijf de vernietiging van dit apparaat voor zijn rekening neemt. We kennen immers allemaal de verhalen van computers die bij het grof vuil op straat werden gezet waar nog zeer gevoelige informatie op bleek te staan.

Auteur: Ronald Ravel, Country Manager Benelux bij Dynabook

Meer over
Lees ook
Worldfavor onderzoek neemt stand van zaken rond SFDR-rapportage onder de loep

Worldfavor onderzoek neemt stand van zaken rond SFDR-rapportage onder de loep

Worldfavor, aanbieder van een digitaal platform dat bedrijven in staat stelt om duurzaamheidsinformatie te verzamelen en beheren en daarover verslag uit te brengen, presenteert vandaag de resultaten van de 2023-editie van zijn onderzoek “Ready or not…”.

Normative helpt financiële instellingen bij overgang naar Net Zero-economie

Normative helpt financiële instellingen bij overgang naar Net Zero-economie

De nieuwste product update van Normative’s carbon accounting engine stelt financiële instellingen in staat te voldoen aan de regelgeving en hun toezeggingen op het gebied van 'netto-nul' om te zetten in pragmatische, wetenschappelijk onderbouwde plannen.

AGE zet stappen naar CO2-neutraliteit met het platform van Worldfavor

AGE zet stappen naar CO2-neutraliteit met het platform van Worldfavor

Worldfavor, het wereldwijde platform waarmee bedrijven duurzaamheidsdata kunnen opvragen, beheren en delen, maakt vandaag bekend dat het een samenwerking is aangegaan met AGE. Worldfavor gaat dit internationale netwerk van autoruitherstellers helpen om de CO2-uitstoot van zijn leden nauwkeurig in kaart te brengen. Dit sluit aan op de doelstelling van...