Skip to content

Bedrijven lanceren wereldwijd Data Literacy Project

Wereldwijde marktleiders hebben het Data Literacy Project gelanceerd om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar datavaardige werknemers. De community is opgezet met als doel de maatschappij vloeiend ‘data’ te leren spreken en stelt data literacy centraal in zowel individueel- als bedrijfssucces.

Data literacy is een onmisbare vaardigheid in de vierde industriële revolutie. Data literacy stelt iedereen in staat vragen te stellen over data en machines, kennis op te bouwen, besluiten te nemen en de betekenis ervan met anderen te delen. Toch schatten experts dat slechts 1/3 van de mensen écht vol zelfvertrouwen kan werken met data.*

Het Data Literacy Project is opgezet door Qlik, marktleider in data-analyse, en verder uitgewerkt in samenwerking met vijf medeoprichters: Cognizant, Experian, het Chartered Institute of Marketing, Pluralsight en Data to the People. Deze organisaties zullen de agenda bepalen, het educatieve materiaal en de trainingen leveren en ervoor zorgen dat het project ook daadwerkelijk zijn doel behaalt.

“Door de opkomst van automatisering, robotica en kunstmatige intelligentie, wordt het steeds belangrijker dat we vertrouwen hebben in onze eigen datavaardigheden,” aldus Mike Capone, CEO van Qlik. “We hebben deze groep met gepassioneerde leiders samengesteld om de discussie op gang te brengen, betere materialen op te kunnen stellen en zo de aandacht voor datavaardigheden te vergroten. Want datavaardigheden zijn onmisbaar in de huidige digitale revolutie.”

“Bedrijven zijn onmisbaar als we een wereld willen bouwen die echt data literate is,” geeft Capone aan. “Onze nieuwe Data Literacy Index laat zien dat bedrijven hun bedrijfswaarde met 500 miljoen dollar kunnen verhogen wanneer ze een data literate bedrijfscultuur inrichten. Toch maakt slechts een derde van de bedrijven zich er sterk voor om de datavaardigheden van werknemers te verbeteren met training: er is een duidelijk zichtbare kloof tussen belangen en uitvoering.”

Het Data Literacy Project heeft als doel om:

  • Grote organisaties aan te sporen data literacy bovenaan de agenda te zetten
  • Het meest toegankelijke en volledige educatieve data literacy ecosysteem op te zetten
  • Onderwijsinstellingen wereldwijd een handvat te geven om data literacy aan het standaardcurriculum toe te voegen

Het project wordt de komende zes maanden verder uitgerold met een roadmap om deze doelen uit te kunnen laten komen. De deelnemende partijen nodigen bedrijven in de private en publieke sector, overheden en onderwijsinstellingen van harte uit om zich aan te sluiten bij deze missie.

Het nieuwe Data Literacy Project platform fungeert als community hub. Hier zijn assessment tools, informatie en trainingen te vinden voor zowel individuen als bedrijven. Zo kan iedereen zijn datavaardigheden verbeteren, kunnen bedrijven werken aan een data literate bedrijfscultuur en werkt iedereen samen aan een data literate samenleving.

De educatieve materialen worden regelmatig geüpdatet om zo continu handgemaakte leerprocessen voor individuen aan te kunnen bieden. Bedrijven worden uitgenodigd om de assessment tool die binnenkort geüpload wordt uit te proberen. Met de tool kunnen ze in kaart brengen waar ze staan waar het data literacy betreft en krijgen ze inzicht in hoe data literacy hun bedrijfsprestaties bevordert.

Tot slot is er ook een Data Literacy Project adviesraad benoemd. Deze raad zal het project op strategisch niveau begeleiden en kijken naar hoe doelen het best behaald kunnen worden. Bovendien adviseert de raad over de vormgeving van de educatieve materialen en assessment tools. De diverse leden van de raad worden te zijner tijd bekend gemaakt.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.