Skip to content

‘Geef innovaties een kans’

Dick Hissink, Sales Director Business Transformation en Geo Leader Benelux van Dassault Systèmes

Digitale transformatie ligt bij velen in de mond bestorven. Vaak spreekt er angst uit voor verandering, voor het verliezen van werk. Maar er zijn veel kansen. “Toch blijven die veelal onbenut, omdat mensen niet echt met elkaar samenwerken. Je hebt een platform nodig dat iedereen binnen een organisatie en daarbuiten met elkaar verbindt. Waarbij de mens, met al zijn ideeën, centraal staat”, zegt Dick Hissink, Sales Director Business Transformation en Geo Leader Benelux van Dassault Systèmes.

Het is een veelgehoorde klacht dat ideeën van de werkvloer in schone dood sterven, omdat zij niet bekend raken in de directie. “Dat gaat knellen bij ondernemingen, omdat jonge mensen – met alle communicatietechnologie van tegenwoordig – gewend zijn kennis en ervaringen te delen en samen te werken. Wil je talent binnen halen, dan zul je als bedrijf die mogelijkheid moeten scheppen”, aldus Hissink.

3DEXPERIENCE is een platform waarop – via een cloud-omgeving – alle betrokkenen in 3D software werken aan eenzelfde product en/of dienst. Hissink brengt verschillende voorbeelden naar voren waaruit blijkt dat de ideeën van eenieder tot betere producten leiden. Scania, Vanderlande (producent van bagageafhandelingssystemen) en onder andere de stad Rennes weten hoe dit platform helpt om de barrières tussen de verschillende afdelingen binnen een organisatie – en daarbuiten – te slechten.

De mens centraal

“Bedrijven weten dat ze moeten veranderen om de kansen te grijpen die Internet of Things, machine learning en business analytics bieden. Als zij ze niet goed weten te benutten, dan is er wel een beginnend bedrijfje om de hoek dat wel heel goed weet hoe je ermee moet omgaan”, aldus Hissink. Verwijzend naar de ooit vermaarde katoenindustrie in Lancashire; begin negentiende eeuw was Manchester wereldwijd toonaangevend. “Maar de industrie vernieuwde zichzelf niet. Nu is er helemaal niets meer van over.”

Hissink vertelt dat het niet werkt om allerlei technologie naar binnen te slepen. “Je kunt apparatuur en software aanschaffen, maar daarmee ben je er niet. De mens dient centraal te staan. Het belangrijkste is immers dat je de medewerkers leert om maximaal gebruik te maken van de nieuwe technologieën, maar vooral ook om met elkaar samen te werken. Om over de eigen afdelingmuurtjes heen te kijken. In gesprekken met managers merk ik dat zij zich daarvan bewust zijn, maar vaak weten ze niet hoe ze dit moeten aanpakken.”

Het gaat erom de eigen processen dusdanig aan te passen dat de diverse betrokken, functionele groepen binnen de onderneming kunnen samenwerken. “En dan gaat het eigenlijk nog een stap verder: betrek andere bedrijven er ook bij; alle betrokkenen binnen het ecosysteem. De auto-industrie is hier een goed voorbeeld van”, zegt Hissink. Daar is een supply chain ontstaan die niet zozeer (meer) gericht is op het maken van een massaproduct, maar op persoonlijke beleving binnen de regels van massaproductie.

Intellectueel eigendom

Niet alleen de maakindustrie heeft baat bij wat genoemd wordt een 360-graden zicht op productieprocessen, ook bijvoorbeeld de financiële sector is bijzonder actief om nieuwe diensten te ontwikkelen. “Daarbij is de inbreng van eenieder nodig. Trouwens 3DEXPERIENCE is geen speeltje voor grote ondernemingen; ook kleinere bedrijven hebben er baat bij. Je ziet overigens dat juist zij hier meer voor open staan, eerder geneigd zijn nieuwe processen in te richten waarbij samenwerking het uitgangspunt is”, vertelt Hissink.

Samenwerking kan een uitdaging zijn voor het regelen van intellectueel eigendom. “Toch is dat eigenlijk nooit een breekpunt. Met 3DEXPERIENCE kun je de processen modelleren naar eigen behoefte; het platform is bijzonder flexibel. Het belangrijkste is dat je weet wat je wilt en met wie. De technologie maakt het alleen maar mogelijk.”

Om bedrijven te helpen meer innovatiekansen met de beschikbare technologie te benutten, heeft Dassault Systèmes begin januari een Global Entrepreneur Program geïntroduceerd. Zowel startups, al jaren bestaande ondernemingen als zogeheten ‘makers’ kunnen via dit programma gebruik maken van het 3DEXPERIENCE-platform om innovaties sneller te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Van de redactie

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.