Skip to content

ICT-markt zoekt nieuwe investeringsmogelijkheden 

Financieringsfonds ICT-Fund stelt 60 miljoen euro beschikbaar

Het is voor bedrijven steeds lastiger om ICT-apparatuur gefinancierd te krijgen, omdat de waarde van de onderliggende goederen snel afneemt en er steeds vaker diensten mee zijn gemoeid. De ICT-markt is hierdoor op zoek naar andere financieringsmogelijkheden. ICT-Fund lost dit probleem op door een financiering te bieden op basis van contracten en sterke kasstromen in plaats van de restwaarde van de assets. ICT-Fund beschikt over een financieringskapitaal van 60 miljoen euro, waarvan er inmiddels 20 miljoen is gereserveerd voor de eerste leveranciers.  

“Het vernieuwende aan dit model is dat niets meer gefinancierd wordt op basis van apparatuur, maar alles op basis van contracten. Het fonds financiert contracten met een looptijd van 12 tot 72 maanden, die financierbare kasstromen opleveren, ongeacht de onderliggende apparatuur”, zegt Frederik Wegener Sleeswijk, directeur van ICT-Fund. De financiering zorgt ervoor dat de ICT-leverancier zijn inkoop- en transitiekosten kan bekostigen, waarna zijn klant maandelijks een bedrag betaalt om de ICT-apparatuur of -diensten te kunnen gebruiken. Wegener Sleeswijk: “Denk hierbij aan zaken als ICT-infrastructuur, audiovisuele apparatuur, computers, mobiele devices en datastorage.”

Het financieringsfonds

ICT-Fund is een spin-off van het succesvolle C-Fund dat in 2014 is opgericht en met name printapparatuur en documentmanagement diensten financiert. “Het verschil is dat C-Fund is ingericht voor één enkele vendor, terwijl ICT-Fund gericht is op meerdere leveranciers”, zegt Wegener Sleeswijk. ICT-Fund is beschikbaar voor maximaal tien vendoren in de ICT-markt, waarbij gekeken wordt naar spreiding zowel in activiteiten als in eindklanten. Zo wordt het risico breed gespreid, wat aantrekkelijk is voor de funder. “In het fonds financieren we de kasstromen van verschillende debiteuren. Er wordt gewerkt met een toetredingsmechanisme voor maximaal tien leveranciers die actief zijn in het sluiten van B2B-contracten in de ICT met een minimaal contractvolume van 2,5 miljoen euro per jaar.” De financiering betreft 60 tot 70 procent van de totale financierbare contractwaarde. ICT-Fund beschikt over een financieringskapitaal van 60 miljoen euro (afkomstig van Delta Lloyd), waarvan inmiddels al een flink bedrag is uitgeboekt.

De eerste toetreders

Het IT-bedrijf Oaktree is een van de eerste toetreders tot ICT-Fund. “Voorheen konden de investeringen in ICT nog klassiek gefinancierd worden, omdat het vaak ging om tastbare goederen die hun waarde hielden, maar door de opkomst van ontastbare assets, zoals cloud en software, en door de steeds sneller afnemende waarde van assets, werd dat steeds lastiger”, zegt Roland van der Hoek, algemeen directeur  van Oaktree. “Door de financieringsoplossing van ICT-Fund hebben wij enkele grote projecten kunnen binnenhalen die we anders niet gefinancierd hadden kunnen krijgen. Op deze manier kunnen we vrijwel onbeperkt groeien, terwijl we onze klanten flexibiliteit kunnen bieden.”

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.