Skip to content

Dassault Systèmes en No Magic integreren Systems Engineering-oplossingen

Dassault Systèmes en No Magic gaan een samenwerking aan op het gebied van ‘Model Based Systems Engineering’. Beide bedrijven integreren hun op het 3DEXPERIENCE-platform gebaseerde oplossingen. Deze integratie geeft klanten meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van connected en autonome ervaringen in de marktsectoren ruimtevaart en defensie, transport en mobiliteit, de hightechindustrie en biowetenschappen.

Dassault SystèmesDe bedrijven gaan met bestaande en nieuwe klanten samenwerken om hun business te transformeren van een productgerichte business naar een ervaringsgerichte business. Dit gebeurt door Model Based Systems Engineering en upstream (stroomopwaarts) denken te introduceren in hun gehele bedrijf, vanaf het ontwerpen en simuleren tot en met de productie en operationele zaken.

Internet of Experiences

Het Internet of Things (IoT) is volgens Dassault Systèmes en No Magic geëvolueerd naar het Internet of Experiences. Daarin beschikken autonome producten en connected devices over steeds meer software om digitaal verbonden te zijn met de fysieke wereld om hen heen. Ze smelten samen en maken deel uit van een levendige ervaring, die wordt gevormd door interacties tussen producten, de natuur en het leven.

Steeds complexere en met elkaar verbonden systemen moeten nauw samenwerken. Daarom zoeken industriële bedrijven – en hun ecosystemen van partners – naar methoden om gezamenlijk brancheoverstijgende (embedded) systemen en softwarearchitecturen virtueel te ontwerpen en simuleren. Daarbij is het belangrijk een multidisciplinaire benadering te ondersteunen en design- en ontwikkelcycli te verkorten door middel van automatisering en het systematisch hergebruiken van bestaande data.

Single source of truth

Het 3DEXPERIENCE-platform zorgt voor een zogeheten ‘single source of truth’. Hiermee kunnen klanten continu digitale processen in 3D implementeren en rekening houden met alle levenscyclusaspecten van een ervaring. Dit omvat onder meer alle eisen, Systems of Systems Architecture Models, de Systems en sub-Systems-architectuur en functionele, logische en fysieke 3D-modelsimulaties.

Openheid is één van de pijlers onder het 3DEXPERIENCE-platform. Het biedt de grootste verscheidenheid aan open standaarden en talen voor systeemontwikkeling, zoals STEP, Modelica, FMI, ReqIF en OSLC. Door deze samenwerking wordt het platform verrijkt met industriestandaardmodellen en -talen als UML-SysML, UPDM, DoDAF, MODAF en UAF.

Multidisciplinaire aanpak

Gary Duncanson, CEO van No Magic, zegt blij te zijn met de samenwerking met Dassault Systèmes. Duncanson: “CATIA maakt namelijk een multidisciplinaire aanpak van productontwerp en -ontwikkeling mogelijk. De oplossingen van beide bedrijven vullen elkaar uitstekend aan, wat onze klanten ten goede komt. Conceptuele en logische architecturen van complexe systemen worden gekoppeld aan domeinspecifieke implementaties.” Duncanson wijst erop dat de complexiteit in de hedendaagse ’interconnected’ wereld exponentieel groeit. Duncanson: “De oplossingen van No Magic verminderen die complexiteit en zorgen tegelijkertijd voor lagere ontwikkelkosten. Wij zien Model Based Systems Engineering als dé manier om de complexiteit te managen en zo de bedrijfsresultaten te verbeteren.”

Philippe Laufer, CEO CATIA bij Dassault Systèmes, geeft aan dat No Magic gespecialiseerd is in het voldoen aan en bevorderen van de meest gebruikte industriestandaarden, best practices en op templates gebaseerde modellen voor een vlotte introductie van Model Based Systems Engineering. Door een samenwerking aan te gaan met No Magic wil Dassault Systèmes systeemingenieurs en softwareontwikkelaars toegang geven tot oplossingen voor het ontwerpen, analyseren, ontwikkelen, testen en opleveren van kosteneffectieve embedded en realtime systemen en software die samen het Internet of Experiences vormen.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS