Skip to content

32% meer vraag naar hoogopgeleide IT’ers

De vraag naar hoogopgeleide IT’ers is in het tweede kwartaal van 2017 opnieuw gestegen. Het aantal vacatures is met 32% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode in 2016.

Dat blijkt uit de analyse ‘Trends en ontwikkelingen over het tweede kwartaal van 2017’ van Yacht. De aanhoudende groei in vraag naar IT’ers lijkt vooral overheidsorganisaties parten te spelen in hun IT ambities. Waar de groei in de vraag naar hoogopgeleide IT’ers afgelopen kwartaal voor de gehele markt 32% steeg, stak de overheid daar met een groei van 65% met kop en schouders bovenuit.

‘Bedrijfsleven wint de slag om talent’

Rikkert Achtereekte, business development manager bij Yacht IT: “De aanhoudende vraag naar IT’ers stelt de markt voor uitdagingen. Hoe haal je de juiste mensen binnen? Wij zien momenteel het bedrijfsleven de slag om talent winnen, ten koste van de overheid. De publieke sector speelt niet genoeg in op de wensen van IT’ers en moet zich bewuster worden van hun drijfveren zoals de hoogte van het salaris en betere arbeidsvoorwaarden. Belangrijk, want de overheid wil natuurlijk ook in de toekomst over de juiste professionals beschikken.”

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering (e-loket), privacy en beveiliging, smart cities, clouddiensten en plaats, tijd en apparaatonafhankelijk werken, vormen een stevige uitdaging voor de overheid. Eerdere bezuinigingen en een vergrijsd ambtenarenkorps maken die uitdagingen nog groter en stuwen de vraag naar IT-specialisten bij de overheid verder op. Waar de groei in de vraag naar hoogopgeleide IT’ers afgelopen kwartaal voor de gehele markt 32% steeg, stak de overheid daar met een groei van 65% met kop en schouders bovenuit. De top drie meest gevraagde IT-functies bij de overheid:

  • Applicatiebeheerder
  • Functioneel Beheerder
  • Functioneel Applicatiebeheerder

Tijd flexibel indelen en thuiswerken

Hoe plat het wellicht ook klinkt, IT’ers zien salaris (37%), gevolgd door sfeer (29%) en een vast contract (24%) nog steeds als de belangrijkste factoren voor de aantrekkelijkheid van hun baan. IT’ers (3%) zijn minder dan de totale Nederlandse beroepsbevolking (9%) actief op zoek naar een baan. Wie hen echter toch wil verleiden een overstap te maken doet er volgens Yacht verstand aan naast betere arbeidsvoorwaarden de ruimte te bieden om hun tijd flexibel in te delen (55%) en thuis te werken (46%).

Achtereekte: “Als intermediair in IT-professionals zien we over het algemeen dat het bedrijfsleven beter inspeelt op de behoeften van IT’ers dan de overheid. Ze bieden meer salaris en er is meer ruimte voor flexibel en thuiswerken. Dat zijn zeer serieuze signalen voor de overheid, zeker voor gemeenten. Die hebben minder aantrekkingskracht, maar juist daar ligt in relatie tot de Digitale Agenda 2020 een pittige uitdaging in IT. Denk aan realisatie van data-gedreven werken, optimalisatie van de infrastructuur en het verbeteren van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. ”

Online recruiteren

Hoe kan het ook anders: IT’ers oriënteren zich -meer dan de Nederlandse Beroepsbevolking- hoofdzakelijk online (51%). Bij voorkeur via jobboards en vacaturepagina’s, maar ook via social media en communities als Linked-in en Facebook (41%). Achtereekte: “Yacht volgt IT’ers op de voet. Het vinden van de juiste professional voor die ene klus bij de overheid of binnen het bedrijfsleven is echt een vak apart. Ik wil wel nog wel één tip geven. IT’ers oriënteren zich – meer dan gemiddeld- via echt vakgerelateerde media (50%). Lees dus wat zij lezen, doe wat zij doen en zoek waar zij zelf zoeken.”

De vraag naar hoogopgeleide IT’ers is in het tweede kwartaal van 2017 opnieuw gestegen (bron: Yacht)

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS