Skip to content

De mobiele revolutie van China

Altijd al willen weten waarom QR-codes zo groot zijn in China? Of livestreaming video tijdens het eten zo populair is? Kijk dan naar deze presentatie van venture capital-firma Andreessen Horowitz.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS