Skip to content

LexisNexis-tool voor Risk Media Monitoring controleert leveranciers en partners

LexisNexis Entity Insight is een proactieve risicobeheersingstool op basis van PESTLE-analyse. Deze tool helpt professionals die zich bezighouden met procurement, de supply chain en compliance om alert te blijven op mogelijke bedrijfsrisico’s.

LexisNexis Business Insight Solutions (BIS) lanceert vandaag LexisNexis Entity Insight. Deze media monitoring-oplossing controleert leveranciers en externe partners met behulp van marktinformatie en betrouwbare nieuwsbronnen, die vaak niet voor iedereen toegankelijk zijn via internet. Zo krijgen ondernemingen een goed inzicht in de reputatie-, regelgeving-, financiële- en strategische risico’s.

LexisNexis Entity Insight speelt in op de grotere risico’s waarmee ondernemingen worden geconfronteerd vanwege complexe, wereldwijde toeleveringsketens, externe zakelijke relaties en het snel veranderende compliance-landschap. De oplossing maakt een betere anticipatie op en beheersing van risico’s gerelateerd aan leveranciers en externe partners mogelijk, in aanvulling op conventionele kredietscores. De oplossing is gebaseerd op een gepatenteerd score algoritme op basis van de gangbare PESTLE-analyse (Politiek, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Legal en Ecologisch). Ondernemingen kunnen de PESTLE-scores afstemmen op hun eigen risicobeheer om relevante resultaten te waarborgen en tijdig potentiële risico’s te signaleren.

Resultaten uit de continue risk media monitoring worden eenvoudig geïntegreerd in Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) en andere interne systemen via RSS-feeds. Bovendien maakt LexisNexis Entity Insight gebruik van kleurcodes voor dreigingsniveaus – hiermee hebben medewerkers binnen de gehele onderneming direct inzicht in de risico’s en wordt proactieve besluitvorming gestimuleerd.

Door potentiële risico’s inzichtelijker te maken – van natuurrampen en productherroepingen tot gewijzigde regelgeving, omkoping, corruptie, financiële criminaliteit of moderne slavernij – helpt LexisNexis Entity Insight ondernemingen om bijna realtime beslissingen te nemen over belangrijke leveranciers en externe partijen om verstoring van de supply chain of bredere bedrijfsprocessen zoveel mogelijk te beperken.

LexisNexis Entity Insight versterkt het productaanbod van LexisNexis, dat is ontwikkeld om ondernemingen te helpen bij het screenen, controleren, beschermen en laten groeien van hun activiteiten tegen een achtergrond van steeds strengere ethische- en compliance-richtlijnen en hoge verwachtingen van stakeholders, strategische partners en consumenten.

email

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS