Skip to content

DenkTank wil dreigend lerarentekort beroepsonderwijs aanpakken

De jaarlijkse zomerschool van de Nationale DenkTank 2016 is deze week begonnen, dat dit keer gaat over de uitdagingen in het beroepsonderwijs. Een van de thema’s is het dreigende lerarentekort in het middelbaar beroepsonderwijs, waar veel leraren binnen enkele jaren met pensioen gaan: de gemiddelde leeftijd van docenten in het middelbaar beroepsonderwijs is momenteel 50 jaar en op sommige mbo’s is het zelfs 56 jaar. De Nationale DenkTank zal zich daarom in de komende vier maanden onder meer over dit prangende vraagstuk buigen en met oplossingen komen.

Een van de sprekers tijdens de zomerschool is Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact 2020 en het Zorgpact. Hij heeft zijn visie op de vergrijzing in het mbo: “Het docentschap in het beroepsonderwijs moet anders ingestoken worden om het voor meer mensen aantrekkelijk te maken. Een circulaire carrière, waarbij mensen hun werk in het bedrijfsleven afwisselen met het leraarschap, moet de norm worden. Ik kijk uit naar de oplossingen van de jonge DenkTankers, want wie kunnen daar beter mee komen dan de studenten zelf.” Terpstra geeft vandaag zijn lezing. De DenkTank kan helpen een ander carrièreperspectief te creëren zodat werken op het MBO en HBO aantrekkelijker wordt. Terpstra: “Ook zou er gekeken moeten worden naar de flexibiliteit in het opleiden van leraren.”

Het leren van de toekomst

De Nationale DenkTank 2016 bestaat uit een team van studenten met zeer uiteenlopende studieachtergronden: van geschiedenis tot biologie, en van economie tot geneeskunde. Ook doen twintig studenten uit het MBO en HBO mee aan het project, die hun praktijkervaring meebrengen. Gedurende vier maanden onderzoeken ze samen ‘Het leren van de toekomst’. De hoofdvraag luidt: ‘Hoe komen we in Nederland tot beroepsonderwijs dat de student stimuleert tot een blijvende persoonlijke ontwikkeling om te kunnen werken en leven in een permanent veranderende samenleving?’

Gedurende het voorjaar heeft directeur Cassandra Hensen zich al in de situatie verdiept. “Ik ben erg positief verrast door het maatwerk in het beroepsonderwijs, maar ben ook geschrokken van de hoge gemiddelde leeftijd van docenten. Wat moet er gebeuren als zij over een jaar of acht massaal met pensioen gaan?” zegt Hensen. “In december presenteren we ons eindrapport met ideeën en oplossingen voor het beroepsonderwijs. De DenkTank creëert oplossingen die we doorgeven aan onderwijsinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven.”

Deelgenoten Nationale DenkTank 2016

Dit jaar heeft de Nationale DenkTank een unieke samenwerking met elf MBO-scholen en de twee HBO’s Windesheim en Hogeschool Utrecht. Samen vertegenwoordigen zij ruim 180.000 studenten. De andere themapartners van de Nationale DenkTank 2016 zijn: Het Platform Bèta Techniek, het ministerie van OCW en Van Dijk – Studystore. Zij stellen hun expertise ter beschikking gedurende het gehele project.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.