Skip to content

Digitalisering is essentieel om zorg betaalbaar te houden

70 procent van de patiëntgegevens wordt niet direct digitaal ingevoerd (bron: Het Digitale Landschap/Multrix)

De Nederlandse zorgsector staat de komende vijftig jaar voor grote uitdagingen. Door een krimpende beroepsbevolking en tegelijkertijd een stijging van het aantal zorgbehoevenden, zal er meer moeten worden gedaan met minder. Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, is snellere digitalisering essentieel.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Stichting Digitalezorg.nl en Pb7 in opdracht van het platform Het Digitale Landschap, een initiatief van digitale werkplekkenspecialist Multrix, hardwareleverancier Dell en chipfabrikant Intel. Ruim 100 zorgprofessionals (n = 102) hebben het onderzoek ingevuld. Het onderzoek van hetdigitalelandschap.nl maakt inzichtelijk in hoeverre de digitale transformatie al is doorgevoerd in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Ook is in het onderzoek gevraagd hoe zorgprofessionals de transformatie naar digitaal werken in de toekomst denken te realiseren.

Werkvloer digitaliseren heeft prioriteit

De belangrijkste doelstelling van digitalisering is voor veel VVT-professionals met name om meer zorg op maat te kunnen leveren. Maar ook het verminderen van de administratielast en sneller en accurater op zorgvragen kunnen reageren worden vaak genoemd. Digitalisering van de werkvloer heeft de grootste prioriteit, gevolgd door de financiële afdeling en het management.

Voor het introduceren van nieuwe ICT-diensten maakt een meerderheid van organisaties een businesscase. Ook heeft de meerderheid van de zorginstellingen een ICT-beleidsdocument ontwikkeld. Maar minder dan de helft van de VVT-organisaties heeft ICT ingebed in zowel een ICT-beleidsdocument als in hun missie en visie. In slechts twintig procent van de zorginstellingen wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare IT-middelen. Hierbij gaat het overigens niet alleen om hardware en software, maar ook om het beheer en personeelskosten.

Meer zorg op maat door digitalisering

De belangrijkste doelstelling van digitalisering is voor veel professionals in de VVT-sector met name om meer zorg op maat te kunnen leveren. Maar ook het verminderen van de administratielast en sneller en accurater op zorgvragen kunnen reageren worden vaak genoemd. Digitalisering van de werkvloer heeft de grootste prioriteit, gevolgd door de financiële afdeling en het management.

Voor het introduceren van nieuwe ICT-diensten maakt een meerderheid van organisaties een businesscase. Ook heeft de meerderheid van de zorginstellingen een ICT-beleidsdocument ontwikkeld. Maar minder dan de helft van de VVT-organisaties heeft ICT ingebed in zowel een ICT-beleidsdocument als in hun missie en visie.

Grootste deel patiëntengegevens eerst op papier

Bij een minderheid van de zorginstellingen is voor al het medisch en verzorgend personeel een mobiele, digitale werkplek gerealiseerd zodat men overal kan inloggen. Ruim zeventig procent geeft aan dat patiëntgegevens niet direct digitaal worden ingevoerd, maar nog eerst op papier worden genoteerd. Verder wordt duidelijk dat de meerderheid van de patiënten momenteel geen online toegang heeft tot hun gegevens. Slechts in dertien procent van de gevallen kunnen patiënten nu al online hun gegevens raadplegen.

Alle VVT-organisaties zien de overgang naar volledig digitaal werken als een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Men geeft aan dat er wel al die kant op wordt bewogen, maar dat het beter en sneller kan. Aan de capaciteit ligt het overigens niet, zo wordt duidelijk. Op de vraag wat de obstakels dan wel zijn, werd vaak gewezen op de koppelingen tussen ICT-systemen als belangrijkste obstakel, maar ook heeft men veel last van legacy (verouderde) ICT-systemen. Ook het gebrek aan urgentie wordt vaak genoemd als belemmering bij de digitalisering van de zorgorganisatie.

Rol van IT binnen bedrijfsprocessen

Om vooruitgang te boeken, zal de rol van IT binnen de bedrijfsprocessen nog duidelijker moeten worden gemaakt. Maar ook het vergroten van de digitale kennis en vaardigheden van het personeel zijn noodzakelijke initiatieven, alsmede het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners om elkaars positie te versterken. Het gebruikmaken van cloud diensten zien veel VVT-professionals ook als een strategisch onderdeel van de digitale transformatie.

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.