Skip to content

Leraren: onderwijs niet klaar voor de toekomst

Nederlandse leraren maken zich zorgen over de toekomst. Slechts 20% van de Nederlandse leraren vindt dat het onderwijs klaar is voor de toekomst, zo blijkt uit een enquête van de Nationale DenkTank. De Nationale DenkTank deelt die mening. Op 1 oktober presenteert de Nationale DenkTank de eerste uitkomsten van haar onderzoek naar Het Leren van de Toekomst tijdens het ExpertForum. Op 7 december 2015 volgt een presentatie van de oplossingen voor de geïdentificeerde knelpunten.

De Nationale DenkTank 2015 onderzoekt hoe wij in de toekomst leren, en richt zich op het jonge kind (van nul tot vier jaar), het primair en voortgezet onderwijs. Haar conclusie: het Nederlandse onderwijs is niet klaar voor de toekomst. Hoewel er nu veel goed gaat in het onderwijs, zijn aanpassingen nodig om deze kwaliteit in de toekomst te kunnen waarborgen. 

Ontwikkeling van het jonge kind

Een voorbeeld van mogelijkheden die nu niet worden benut, is het investeren in de ontwikkeling van het jonge kind. “We weten dat de hersenontwikkeling van een kind piekt rond het tweede levensjaar. Op dit moment investeert Nederland in verhouding tot andere landen echter weinig in kinderen van nul tot vier jaar,” aldus Koen van Bemmelen, deelnemer aan de Nationale DenkTank. “Hoe eerder je begint met het investeren in een jong kind, hoe meer zich dit later uitbetaalt.” 

Meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Ook blijkt uit het onderzoek van de Nationale DenkTank dat er te weinig aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. “75% van de leraren geeft in onze enquête aan dat zij meer tijd zouden willen besteden aan persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden van leerlingen. Deze vaardigheden worden steeds belangrijker in de toekomstige maatschappij, maar de nadruk in het onderwijs ligt nu voornamelijk op kennisverwerving,” aldus Van Bemmelen. 

Onbenutte kansen

Maar: er zijn zeker mogelijkheden om deze kansen te benutten. “Binnen bestaande wet- en regelgeving is al veel meer mogelijk dan nu gebeurt,” volgens Van Bemmelen. De Nationale DenkTank hoopt de komende maanden een breder bewustzijn te creëren van de bestaande mogelijkheden, en het belang van bijvoorbeeld de ontwikkeling van het jonge kind onder de aandacht te brengen. 

ExpertForum op 1 oktober

De Nationale DenkTank 2015 sprak tot nu toe zo’n 300 experts, hield een enquête onder meer dan 1.000 Nederlanders én een enquête onder zo’n 800 docenten. Op donderdag 1 oktober 2015 presenteert de Nationale DenkTank 2015 in het Hodshon Huis in Haarlem haar analyses en de overige resultaten uit de enquête aan zo’n 200 vertegenwoordigers uit het onderwijsveld. Op dezelfde dag worden ook de eerste bevindingen van Platform Onderwijs2032 gepresenteerd: het platform onder

leiding van Paul Schnabel, dat zal adviseert over een toekomstbestendig curriculum. De onderzoeken sluiten mooi op elkaar aan: de Nationale DenkTank onderzoekt hoe we in de toekomst moeten leren, en het Platform onderzoekt wat we moeten leren. De komende maanden werkt de Nationale DenkTank 2015 haar bevindingen uit tot praktische oplossingen. Deze oplossingen worden op 7 december 2015 gepresenteerd.

 

2 Comments Post a comment

Mentions

  • Robbert Hoeffnagel
  • Ab Muilwijk

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.