Skip to content

Vrouwentennis innoveert met big data

Veel mensen kunnen zich wel iets voorstellen bij de rol van innovatie in bijvoorbeeld de Formule-1. Maar innovatie bij tennis? Daar denkt men bij de Women’s Tennis Association (WTA) heel anders over. Deze tennisorganisatie is er heilig van overtuigd dat Big Data, cloud en business analytics zowel voor speelsters, coaches als fans grote waarde heeft. Het ging hiervoor een samenwerking aan met SAP.

Intelligentie

De top bereiken in de sport vraagt niet alleen om een uitstekende lichamelijke conditie en een goede techniek, maar vooral ook om intelligentie. “In een tenniswedstrijd draait het altijd om een beperkt aantal ‘key points’. Dat zijn bijvoorbeeld een of twee zwakke punten van de tegenstandster of juist die aspecten waarmee de speelster zelf op een bepaald moment de wedstrijd naar haar hand kan zetten. De kunst is natuurlijk om de juiste key points te vinden en daar optimaal gebruik van te maken”, zegt Stacey Allaster, chief executive officer van de WTA .

Samenwerking

Zij sprak tijdens een persconferentie tijdens de WTA 2014-finales in Singapore waar een nauwe samenwerking tussen WTA en SAP bekend werd gemaakt. Doel van deze samenwerking: het verzamelen van zoveel mogelijk data over tenniswedstrijden en het ontwikkelen van tools om deze data in realtime te kunnen analyseren en beschikbaar maken. “Deze samenwerking maakt het speelsters mogelijk om hun eigen prestaties maar ook die van hun tegenstandsters te analyseren op basis van feitelijke wedstrijddata. Waar stond een speelster opgesteld, waar raakte de bal de grond, met welke snelheid, onder welke hoek, op welk moment in de wedstrijd was dit?”

Tijdens de WTA 2014-finales in Singapore maakten de Women's Tennis Association en SAP een samenwerking bekend rond het verzamelen van realtime wedstrijddata.

Tijdens de WTA 2014-finales in Singapore maakten de Women’s Tennis Association en SAP een samenwerking bekend rond het verzamelen van realtime wedstrijddata.

Realtime

Het verzamelen en in realtime analyseren van al dit soort data maakt het voor speelsters en coaches mogelijk om die eerder genoemde ‘key points’ op het spoor te komen. “We zijn al zo’n negen maanden bezig om bij WTA-wedstrijden data te verzamelen en te analyseren”, zegt Jenni Lewis, tennis technology lead bij SAP. “Dit doen wij door de wedstrijden op video vast te leggen. Analyse van deze beelden geeft ons een enorme hoeveelheid data over een wedstrijd. Speelsters en coaches kunnen aan de hand van deze data precies nagaan wat er in een game goed ging en wat fout. Zodat een speelster beter kan inspelen op de sterke of juist zwakke punten van een tegenstandster. Deze analyses konden tot voor kort alleen ‘post-match’ worden gedaan, maar we gaan dit nu ook in realtime en dus tijdens de wedstrijd mogelijk maken.”

Spelregels

Dat vereiste van de WTA wel aanpassing van de regels. Zo was het coaches tot voor kort niet toegestaan om tijdens de wedstrijd op de tennis court aanwezig te zijn. Dat is nu aangepast. “Een tweede beslissing die we genomen hebben”, vertelt Allaster van de WTA, “is dat we vanaf 2015 coaches toestaan om door de WTA goedgekeurde mobiele devices op de court te gebruiken. Dan kunnen zij tijdens een pauze bijvoorbeeld op basis van realtime analyses een speelster adviseren hoe zij verder moet spelen.”

Fan engagement

Deze ontwikkeling is in de ogen van Allaster een zeer belangrijke innovatie voor het vrouwentennis. Het stelt de WTA namelijk in staat om – naast de mogelijkheden voor speelsters en coaches – ook een grote impuls te geven aan de zogeheten ‘fan engagement’. “Het was voor fans al geweldig om te zien hoe de interactie tussen speelster en coach tijdens een wedstrijd verloopt, maar dankzij deze samenwerking met SAP komt ook een enorme hoeveelheid data beschikbaar over wedstrijden. Het is voor de fans van vrouwentennis natuurlijk zeer interessant om toegang te krijgen tot al die data en bijvoorbeeld wedstrijden te vergelijken met een eerder treffen tussen twee speelsters. Of het spel tijdens een toernooi volledig te volgen en zelf te kunnen beoordelen. Bovendien kunnen zij nu alle speelsters die voor hen belangrijk zijn nu heel gedetailleerd gaan volgen. Van aantallen aces tegen bepaalde tegenstandsters tot het effect van meer naar voren en juist meer naar achteren spelen.”

Meer dan alleen technologie

Het innovatieve van deze samenwerking zit ‘m echter niet alleen in de technologie zelf. Ook de mogelijkheden die ontstaan voor bijvoorbeeld sponsoren zijn opmerkelijk. Allaster:  “Sponsoren krijgen volstrekt nieuwe mogelijkheden om in te spelen op tennis. Zij kunnen in hun marketingacties straks volop gebruik maken van de data die we vastleggen. Ik kan mij voorstellen dat het voor bedrijven die het vrouwentennis een warm hart toe dragen bijvoorbeeld heel interessant kan zijn om speciale apps te ontwikkelen die een relatie leggen tussen speldata en hun brand.”

Off the shelf

SAP maakt bij deze samenwerking gebruik van standaard beschikbare software-oplossingen. Het gaat dan onder andere om het SAP HANA-platform, het cloud-platform van SAP en de software die het bedrijf beschikbaar heeft voor business intelligence en business analytics. “We hebben voor deze samenwerking geen extra tools hoeven ontwikkelen”, zegt Lewis. “De video-analyses doen we niet zelf, maar besteden we uit aan een partner. De analyse van de videobeelden en onze analyse van alle ‘data points’ verloopt parallel aan elkaar.”

“Om de integriteit van het spel te bewaren, hebben we echter wel besloten om alle data met een vertraging van 15 seconden beschikbaar te stellen. Punt was namelijk dat we op basis van onze analyses met een grote mate van nauwkeurigheid kunnen voorspellen of een bal in of uit zal zijn. Dat soort informatie stellen we uiteraard niet beschikbaar aan de speelsters”, zegt Lewis lachend.

Robbert Hoeffnagel is hoofdredacteur van CloudWorks
 

No comments yet

Leave a Reply

You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.